کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,795
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:32:43
443 (7.09%)
تغییر ۳ ماهه
43 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
928 (13.81%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.568 -0.57 -0.499 -0.57 0.04 -6.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.013 - -0.013 -0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲
Ireland 3Y -0.614 - -0.614 -0.614 0.00 -0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Ireland 4Y -0.589 -0.59 -0.543 -0.59 0.01 -1.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Ireland 5Y -0.526 -0.527 -0.479 -0.527 0.02 -2.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Ireland 6M -0.425 - -0.425 -0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۲
Ireland 6Y -0.416 -0.415 -0.375 -0.416 0.03 -6.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Ireland 7Y -0.299 - -0.299 -0.299 0.00 -1.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y -0.087 - -0.081 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Ireland 15Y 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Ireland 20Y 0.418 - 0.407 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Ireland 30Y 0.763 - 0.748 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲