شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,804
قیمت روز
85 (1.25%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:31:35
1,111 (19.51%)
تغییر ۳ ماهه
581 (9.33%)
تغییر ۶ ماهه
987 (16.97%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.642 -0.681 -0.56 -0.765 0.10 -14.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.598 - -0.598 -0.598 0.05 -7.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Ireland 3Y -0.465 -0.467 -0.455 -0.474 0.01 -2.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 4Y -0.439 -0.44 -0.427 -0.444 0.01 -3.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 5Y -0.367 -0.369 -0.353 -0.372 0.02 -4.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 6M -0.527 - -0.527 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Ireland 6Y -0.239 -0.24 -0.217 -0.246 0.02 -6.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 7Y -0.162 -0.169 -0.135 -0.17 0.02 -12.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.03 0.029 0.022 0.051 0.03 96.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 15Y 0.321 0.319 0.309 0.352 0.03 8.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 20Y 0.532 0.531 0.525 0.565 0.03 6.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Ireland 30Y 0.872 0.87 0.861 0.905 0.03 3.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱