شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
145 (2.43%)
تغییر ۳ ماهه
860 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
995 (14.57%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.473 -0.48 -0.457 -0.482 0.01 -1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.221 -0.305 -0.221 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.105 -0.098 -0.081 -0.105 0.01 -6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Ireland 5Y 0.081 0.08 0.076 0.104 0.00 5.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 6M -0.248 - -0.248 -0.248 0.45 -180.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Ireland 6Y 0.256 0.255 0.248 0.268 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 7Y 0.419 0.417 0.407 0.448 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.865 0.864 0.851 0.866 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 15Y 1.239 1.237 1.224 1.254 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 20Y 1.421 1.42 1.407 1.43 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Ireland 30Y 1.611 1.609 1.593 1.616 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵