کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
748 (12.91%)
تغییر ۳ ماهه
543 (9.05%)
تغییر ۶ ماهه
288 (4.21%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.442 - -0.442 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M 0.02 - -0.431 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.295 - -0.295 -0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 5Y -0.148 - -0.148 -0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 6M 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Ireland 6Y 0.012 - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Ireland 7Y 0.145 - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.532 - 0.532 0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 15Y 0.923 - 0.923 0.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 20Y 1.168 - 1.162 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ireland 30Y 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱