کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,115
قیمت روز
7 (0.11%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:57
277 (4.74%)
تغییر ۳ ماهه
717 (13.27%)
تغییر ۶ ماهه
861 (12.34%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.559 -0.574 -0.517 -0.577 0.02 -3.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.234 -0.235 -0.234 -0.273 0.04 -15.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۳۲
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.46 -0.463 -0.417 -0.466 0.00 -0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 5Y -0.381 -0.386 -0.357 -0.391 0.01 -2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 6M -0.214 -0.404 -0.214 -0.404 0.20 -47.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ireland 6Y -0.236 -0.242 -0.22 -0.247 0.01 -3.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 7Y -0.148 -0.155 -0.132 -0.158 0.01 -5.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.191 0.185 0.182 0.196 0.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 15Y 0.555 0.549 0.544 0.568 0.01 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 20Y 0.762 0.757 0.744 0.772 0.01 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ireland 30Y 1.12 1.113 1.112 1.136 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲