کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:37:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

436,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
5,031 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
30,398 (7.49%)
تغییر ۶ ماهه
14,124 (3.35%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,356
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:50:49
122 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
16 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
227 (7.25%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.95 - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Indonesia 1Y 6.407 - 6.262 6.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
Indonesia 3M 5.975 - 5.975 5.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Indonesia 3Y 7.105 - 7.105 7.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Indonesia 5Y 7.139 - 7.139 7.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۲۹
Indonesia 6M 6.325 - 6.325 6.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Indonesia 10Y 7.664 - 7.664 7.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۶
Indonesia 15Y 8.018 - 8 8.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۲۹
Indonesia 20Y 8.154 - 8.146 8.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۲۹
Indonesia 25Y 8.469 - 8.469 8.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۳۶
Indonesia 30Y 8.464 - 8.459 8.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۶