شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:50:20
0 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

445,430
قیمت روز
1,637 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
39,703 (9.79%)
تغییر ۳ ماهه
41,506 (10.28%)
تغییر ۶ ماهه
445,430 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,487
قیمت روز
77 (2.25%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
153 (4.60%)
تغییر ۳ ماهه
436 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
120 (3.32%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.85 - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 1Y 7.158 7.159 7.158 7.159 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Indonesia 3M 5.95 - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Indonesia 3Y 7.486 - 7.486 7.486 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Indonesia 5Y 7.798 7.807 7.798 7.821 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Indonesia 6M 6.1 - 6.1 6.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 10Y 7.993 7.99 7.99 7.994 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Indonesia 15Y 8.297 8.299 8.297 8.299 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
Indonesia 20Y 8.402 8.401 8.401 8.404 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Indonesia 25Y 8.657 8.653 8.653 8.657 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Indonesia 30Y 8.678 8.677 8.677 8.678 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷