شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:36:26
0 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

405,727
قیمت روز
1,725 (0.43%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
27,047 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
405,727 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,396
قیمت روز
59 (1.78%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
293 (9.45%)
تغییر ۳ ماهه
266 (8.50%)
تغییر ۶ ماهه
42 (1.26%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.55 - 5.55 5.55 0.05 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۰۳
Indonesia 1Y 6.637 6.366 6.366 6.637 0.24 3.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Indonesia 3M 6.03 6.015 6.015 6.03 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
Indonesia 3Y 7.596 - 7.596 7.596 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Indonesia 5Y 8.043 8.096 8.043 8.096 0.07 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Indonesia 6M 6.291 - 6.291 6.291 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
Indonesia 10Y 8.057 - 8.057 8.057 0.07 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Indonesia 15Y 8.264 8.253 8.253 8.284 0.03 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Indonesia 20Y 8.45 8.442 8.401 8.45 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۳۲
Indonesia 25Y 8.753 - 8.753 8.753 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۰۳
Indonesia 30Y 8.806 - 8.806 8.806 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳