کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:41:14
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

427,072
قیمت روز
1,652 (0.39%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
6,608 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
21,345 (5.26%)
تغییر ۶ ماهه
427,072 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,529
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
36 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
419 (13.47%)
تغییر ۶ ماهه
112 (3.27%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 1Y 6.499 6.498 6.498 6.499 0.08 1.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Indonesia 3M 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 3Y 7.011 7.004 7.004 7.011 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Indonesia 5Y 7.118 7.114 7.114 7.118 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Indonesia 6M 6.325 - 6.325 6.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 10Y 7.617 7.614 7.602 7.617 0.04 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Indonesia 15Y 8.056 8.043 8.036 8.056 0.05 0.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Indonesia 20Y 8.194 8.183 8.174 8.194 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Indonesia 25Y 8.369 8.375 8.369 8.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Indonesia 30Y 8.457 8.458 8.457 8.458 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱