شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:33:31
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (1.67%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:02:17
1 (8.85%)
تغییر ۳ ماهه
9 (35.97%)
تغییر ۶ ماهه
4 (21.56%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.434 5.425 5.425 5.47 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
India 2Y 5.562 5.581 5.562 5.588 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 3M 5.06 5.05 5.05 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
India 3Y 6.01 6.016 6.01 6.033 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 4Y 6.159 6.16 6.159 6.167 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
India 5Y 6.234 6.251 6.234 6.275 0.04 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 6M 5.15 5.17 5.12 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
India 6Y 6.419 6.422 6.419 6.433 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 7Y 6.712 6.722 6.712 6.743 0.03 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 8Y 6.706 6.71 6.706 6.725 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 9Y 6.601 6.602 6.6 6.616 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
India 10Y 6.458 6.459 6.458 6.473 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 11Y 6.963 6.97 6.959 6.97 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 12Y 6.899 6.908 6.899 6.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 13Y 7.048 7.051 7.048 7.069 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 14Y 6.977 6.98 6.977 6.987 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 15Y 7.073 7.084 7.073 7.084 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 19Y 7.153 - 7.153 7.153 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 24Y 7.141 7.167 7.141 7.175 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
India 30Y 7.163 7.174 7.163 7.181 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱