کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:34:16
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
5 (25.28%)
تغییر ۳ ماهه
3 (14.90%)
تغییر ۶ ماهه
10 (75.73%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.537 - 6.537 6.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 2Y 6.726 - 6.726 6.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 3M 6.34 - 6.33 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
India 3Y 6.977 - 6.977 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 4Y 7.135 - 7.133 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 5Y 7.248 - 7.247 7.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 6M 6.44 - 6.4 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
India 6Y 7.407 - 7.407 7.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 7Y 7.462 - 7.433 7.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 8Y 7.604 - 7.604 7.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 9Y 7.561 - 7.561 7.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 10Y 7.42 - 7.418 7.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
India 11Y 7.662 - 7.66 7.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 12Y 7.734 - 7.734 7.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 13Y 7.708 - 7.708 7.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
India 14Y 7.755 - 7.755 7.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 15Y 7.753 - 7.753 7.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 19Y 7.747 - 7.736 7.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 24Y 7.693 - 7.693 7.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
India 30Y 7.702 - 7.702 7.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲