شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:53:12
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

18
قیمت روز
2 (9.36%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:08:00
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
5 (36.78%)
تغییر ۶ ماهه
2 (9.91%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.575 6.594 6.575 6.605 0.03 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 2Y 6.758 6.759 6.75 6.769 0.03 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
India 3M 6.4 6.37 6.37 6.4 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
India 3Y 6.785 - 6.785 6.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 4Y 6.99 6.986 6.979 6.992 0.03 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 5Y 7.198 7.209 7.198 7.209 0.07 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
India 6M 6.43 6.41 6.41 6.43 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 6Y 7.321 - 7.321 7.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 7Y 7.484 7.447 7.447 7.484 0.07 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 8Y 7.598 7.591 7.591 7.646 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 9Y 7.619 7.627 7.619 7.627 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۶
India 10Y 7.58 7.572 7.568 7.591 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 11Y 7.673 7.682 7.673 7.682 0.03 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
India 12Y 7.694 - 7.694 7.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 13Y 7.696 7.709 7.696 7.709 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
India 14Y 7.754 7.749 7.749 7.768 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 15Y 7.777 7.799 7.777 7.799 0.05 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
India 19Y 7.779 7.774 7.774 7.784 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
India 24Y 7.751 - 7.751 7.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
India 30Y 7.715 - 7.715 7.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵