کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:34:02
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.10%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:03:08
11 (38.40%)
تغییر ۳ ماهه
2 (10.18%)
تغییر ۶ ماهه
4 (31.93%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.815 - 5.815 5.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 2Y 5.879 - 5.879 5.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 3M 5.45 - 5.45 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
India 3Y 6.108 - 6.093 6.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 4Y 6.286 - 6.265 6.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 5Y 6.387 - 6.361 6.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 6M 5.55 - 5.52 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
India 6Y 6.595 - 6.595 6.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 7Y 6.449 - 6.432 6.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 8Y 6.687 - 6.672 6.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 9Y 6.69 - 6.67 6.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 10Y 6.56 - 6.538 6.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 11Y 6.875 - 6.875 6.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 12Y 6.861 - 6.853 6.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 13Y 6.885 - 6.885 6.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 14Y 6.856 - 6.853 6.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 15Y 6.909 - 6.904 6.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 19Y 7.017 - 7.017 7.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 24Y 7.013 - 7.013 7.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
India 30Y 6.955 - 6.955 6.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲