شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:49:11
0 (2.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,768
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
716 (23.46%)
تغییر ۳ ماهه
716 (23.46%)
تغییر ۶ ماهه
3,768 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,292
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:05
32 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
71 (5.21%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.993 - 4.993 4.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Iceland 5Y 5.285 - 5.285 5.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Iceland 10Y 5.381 - 5.381 5.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴