کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:47:24
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,651
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
37 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
599 (19.63%)
تغییر ۶ ماهه
3,651 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,369
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
140 (11.36%)
تغییر ۳ ماهه
134 (10.86%)
تغییر ۶ ماهه
10 (0.77%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.082 - 4.082 4.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Iceland 5Y 4.176 - 4.176 4.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Iceland 10Y 4.334 - 4.334 4.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲