شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:04:13
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,838
قیمت روز
21 (0.24%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
919 (11.61%)
تغییر ۳ ماهه
919 (11.61%)
تغییر ۶ ماهه
8,838 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,827
قیمت روز
9 (0.23%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
26 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
119 (3.20%)
تغییر ۶ ماهه
370 (8.81%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 3M 0.21 - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 3Y 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 5Y 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 6M 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 10Y 2.76 - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 15Y 3.74 - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶