کالایاب
شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:08:11
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,617
قیمت روز
2 (0.02%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
106 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
698 (8.81%)
تغییر ۶ ماهه
8,617 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

4,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
427 (10.74%)
تغییر ۳ ماهه
715 (19.37%)
تغییر ۶ ماهه
181 (4.28%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 3M 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 5Y 2.16 - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 6M 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 10Y 3.25 - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 15Y 3.81 - 3.81 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲