شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:32:01
25 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
120 (16.29%)
تغییر ۶ ماهه
34 (4.10%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 0.87 - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Greece 3Y 0.495 - 0.454 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 6M 0.33 - 0.33 0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Greece 10Y 1.356 - 1.299 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
Greece 15Y 1.8 - 1.756 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 20Y 2.136 - 2.111 2.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Greece 25Y 2.291 - 2.28 2.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱