شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.201 - 1.201 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Greece 3Y 3.274 - 3.274 3.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 6M 1.48 - 1.356 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Greece 10Y 4.248 - 4.227 4.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
Greece 15Y 4.74 - 4.719 4.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 20Y 5.046 - 5.045 5.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
Greece 25Y 5.126 - 5.126 5.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴