کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

849
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:32:26
141 (19.92%)
تغییر ۳ ماهه
241 (39.56%)
تغییر ۶ ماهه
27 (3.30%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Greece 3Y 1.353 - 1.243 1.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Greece 6M 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Greece 10Y 2.467 - 2.436 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Greece 15Y 2.807 - 2.807 2.807 0.04 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Greece 20Y 3.106 - 3.101 3.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Greece 25Y 3.325 - 3.325 3.325 0.02 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳