کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

778
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
161 (26.09%)
تغییر ۳ ماهه
44 (5.33%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.33%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.56 - 0.685 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Greece 3Y 2.246 - 2.231 2.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 6M 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Greece 10Y 3.329 - 3.314 3.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 15Y 3.774 - 3.76 3.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 20Y 4.078 - 4.078 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 25Y 4.257 - 4.247 4.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱