شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:25
155 (18.88%)
تغییر ۳ ماهه
155 (18.88%)
تغییر ۶ ماهه
155 (18.88%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Greece 3Y 3.207 - 3.105 3.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 6M 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Greece 10Y 3.774 - 3.756 3.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 15Y 4.357 - 4.357 4.357 0.04 0.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۵
Greece 20Y 4.64 - 4.628 4.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 25Y 4.754 - 4.742 4.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵