کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

832
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
100 (13.62%)
تغییر ۳ ماهه
139 (20.04%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.15%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 3Y 1.162 - 1.15 1.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Greece 6M 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 10Y 1.949 - 1.942 1.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Greece 15Y 2.365 - 2.363 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Greece 20Y 2.737 - 2.719 2.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Greece 25Y 2.899 - 2.897 2.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲