شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,230
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 20:31:38
699 (8.20%)
تغییر ۳ ماهه
730 (8.58%)
تغییر ۶ ماهه
1,345 (17.06%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.649 - -0.638 -0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 2Y -0.64 - -0.628 -0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 3M -0.612 - -0.605 -0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Germany 3Y -0.669 - -0.652 -0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۳۱
Germany 4Y -0.647 - -0.621 -0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Germany 5Y -0.603 - -0.603 -0.603 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Germany 6M -0.6 - -0.589 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Germany 6Y -0.571 - -0.571 -0.571 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Germany 7Y -0.534 - -0.495 -0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Germany 8Y -0.497 - -0.449 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۱
Germany 9M -0.59 - -0.587 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۳۱
Germany 9Y -0.45 -0.451 -0.45 -0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Germany 10Y -0.366 - -0.366 -0.366 0.00 -0.27% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Germany 15Y -0.228 -0.226 -0.226 -0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Germany 20Y -0.079 - -0.079 -0.079 0.00 -4.82% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Germany 25Y 0.046 - 0.046 0.046 0.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Germany 30Y 0.121 - 0.121 0.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۱:۳۱