شاخص یاب
آلمان
آلمان
Midcap
8,797
قیمت روز
197 (2.24%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
77,240 (89.78%)
تغییر ۳ ماهه
78,576 (89.93%)
تغییر ۶ ماهه
74,603 (89.45%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.686 -0.667 -0.655 -0.69 0.02 -3.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 2Y -0.7 -0.702 -0.681 -0.704 0.01 -1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 3M -0.6 -0.62 -0.56 -0.654 0.04 -6.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Germany 3Y -0.599 -0.6 -0.578 -0.604 0.00 -0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 4Y -0.479 -0.48 -0.46 -0.482 0.01 -1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 5Y -0.306 -0.307 -0.29 -0.317 0.01 -3.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 6M -0.574 -0.639 -0.574 -0.639 0.03 -5.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 6Y -0.199 -0.2 -0.184 -0.212 0.01 -4.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 7Y -0.059 -0.058 -0.043 -0.07 0.01 -11.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 8Y 0.071 0.075 0.057 0.083 0.01 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 9M -0.661 -0.663 -0.654 -0.682 0.00 -0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 9Y 0.199 0.201 0.183 0.213 0.01 5.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 10Y 0.325 0.324 0.311 0.338 0.01 3.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 15Y 0.696 0.695 0.677 0.71 0.02 3.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 20Y 0.802 0.801 0.788 0.819 0.01 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 25Y 0.951 0.947 0.93 0.965 0.02 1.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 30Y 1.102 1.099 1.087 1.115 0.02 1.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴