شاخص یاب
فرانسه
فرانسه
طلای 18 عیار
3,081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:27
3,081 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,081 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,081 (0.00%)
نوسان سالیانه
CAC All-Tradable
6,631
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:31
56,001 (89.41%)
تغییر ۳ ماهه
58,022 (89.74%)
تغییر ۶ ماهه
56,489 (89.49%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.66 - -0.615 -0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
France 1Y -0.599 - -0.598 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
France 2Y -0.543 - -0.543 -0.543 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
France 3M -0.634 - -0.63 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
France 3Y -0.424 - -0.417 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۴
France 4Y -0.299 - -0.291 -0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
France 5Y 0.017 - 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
France 6M -0.598 - -0.593 -0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
France 6Y 0.015 - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۳۵
France 7Y 0.194 - 0.194 0.194 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
France 8Y 0.347 - 0.347 0.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
France 9M -0.588 - -0.535 -0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
France 9Y 0.508 - 0.508 0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
France 10Y 0.708 - 0.708 0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
France 15Y 1.131 - 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
France 20Y 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
France 25Y 1.558 - 1.549 1.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
France 30Y 1.674 - 1.656 1.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
France 50Y 1.901 - 1.901 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳