شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
58 (1.95%)
تغییر ۳ ماهه
2,913 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,190
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 08:33:11
478 (7.17%)
تغییر ۳ ماهه
449 (6.76%)
تغییر ۶ ماهه
281 (4.34%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.641 - -0.636 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
France 1Y -0.62 - -0.604 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
France 2Y -0.544 - -0.494 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 3M -0.755 - -0.755 -0.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
France 3Y -0.389 - -0.367 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
France 4Y -0.22 - -0.182 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
France 5Y 0.138 - 0.135 0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 6M -0.645 - -0.645 -0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
France 6Y 0.206 - 0.203 0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 7Y 0.368 - 0.363 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 8Y 0.521 - 0.514 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 9M -0.66 - -0.66 -0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
France 9Y 0.607 - 0.598 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 10Y 0.788 - 0.781 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 15Y 1.184 - 1.175 1.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 20Y 1.295 - 1.286 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 25Y 1.543 - 1.531 1.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 30Y 1.648 - 1.64 1.682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
France 50Y 1.854 - 1.845 1.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵