شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,768
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
35 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
493 (15.05%)
تغییر ۶ ماهه
855 (29.35%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:02:27
698 (10.94%)
تغییر ۳ ماهه
558 (8.55%)
تغییر ۶ ماهه
864 (13.89%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.555 - -0.549 -0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
France 1Y -0.6 - -0.592 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
France 2Y -0.609 -0.61 -0.607 -0.61 0.00 -0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
France 3M -0.591 - -0.586 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
France 3Y -0.599 -0.6 -0.595 -0.6 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
France 4Y -0.539 -0.534 -0.531 -0.539 0.01 -1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
France 5Y -0.417 -0.418 -0.407 -0.418 0.01 -1.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
France 6M -0.591 - -0.587 -0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
France 6Y -0.329 -0.328 -0.317 -0.329 0.01 -2.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
France 7Y -0.233 - -0.2175 -0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 8Y -0.212 -0.213 -0.196 -0.213 0.01 -4.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
France 9M -0.626 - -0.609 -0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۳۱
France 9Y -0.075 - -0.054 -0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 10Y 0.015 - 0.002 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 15Y 0.277 - 0.263 0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 20Y 0.487 - 0.473 0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 25Y 0.654 - 0.649 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
France 30Y 0.8 - 0.784 0.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 50Y 0.954 - 0.936 0.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱