کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
35 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
337 (11.57%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.49%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,694
قیمت روز
8 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
257 (3.99%)
تغییر ۳ ماهه
1,057 (18.76%)
تغییر ۶ ماهه
62 (0.94%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.525 -0.49 -0.49 -0.53 0.02 -3.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 1Y -0.579 -0.575 -0.565 -0.579 0.01 -1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 2Y -0.66 -0.653 -0.653 -0.666 0.01 -0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 3M -0.538 -0.54 -0.538 -0.54 0.07 -11.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
France 3Y -0.65 -0.646 -0.646 -0.654 0.01 -2.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
France 4Y -0.592 -0.597 -0.582 -0.6 0.01 -2.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 5Y -0.485 -0.491 -0.47 -0.491 0.02 -3.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 6M -0.563 -0.58 -0.547 -0.58 0.01 -1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
France 6Y -0.376 -0.381 -0.357 -0.382 0.02 -4.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 7Y -0.2866 -0.2898 -0.2866 -0.2908 0.03 -11.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 8Y -0.187 -0.192 -0.187 -0.192 0.02 -12.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 9M -0.583 -0.556 -0.554 -0.583 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 9Y -0.085 -0.091 -0.085 -0.091 0.02 -28.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 10Y 0.024 0.019 0.019 0.024 0.03 108.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 15Y 0.383 0.376 0.376 0.385 0.03 8.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 20Y 0.615 0.61 0.61 0.615 0.03 4.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 25Y 0.792 0.786 0.786 0.794 0.04 4.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 30Y 0.964 0.961 0.961 0.967 0.03 3.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
France 50Y 1.147 1.146 1.146 1.151 0.03 2.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲