شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
242 (7.67%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,912
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
689 (10.44%)
تغییر ۳ ماهه
865 (12.77%)
تغییر ۶ ماهه
519 (8.07%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.908 - -0.854 -0.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
France 1Y -0.624 - -0.597 -0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
France 2Y -0.431 - -0.425 -0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۰۴
France 3M -0.86 - -0.824 -0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
France 3Y -0.298 - -0.274 -0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
France 4Y -0.14 - -0.14 -0.14 0.00 -0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴
France 5Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴
France 6M -0.71 - -0.632 -0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
France 6Y 0.185 - 0.174 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۰۴
France 7Y 0.257 - 0.257 0.257 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
France 8Y 0.513 - 0.491 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
France 9M -0.645 - -0.629 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
France 9Y 0.66 - 0.638 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
France 10Y 0.719 - 0.695 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
France 15Y 1.145 - 1.114 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
France 20Y 1.361 - 1.334 1.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
France 25Y 1.534 - 1.501 1.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
France 30Y 1.644 - 1.605 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
France 50Y 1.86 - 1.823 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴