کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:52
25 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
299 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
3,212 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
828 (13.83%)
تغییر ۳ ماهه
585 (9.38%)
تغییر ۶ ماهه
190 (2.88%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 1Y -0.469 - -0.469 -0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
France 2Y -0.503 - -0.503 -0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 3M -0.505 - -0.505 -0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
France 3Y -0.439 - -0.407 -0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
France 4Y -0.339 - -0.339 -0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 5Y -0.226 - -0.226 -0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 6M -0.521 - -0.51 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
France 6Y -0.106 - -0.106 -0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
France 7Y -0.0526 - -0.0526 -0.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
France 8Y 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 9M -0.526 - -0.522 -0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
France 9Y 0.254 - 0.254 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 10Y 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 15Y 0.792 - 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 20Y 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 25Y 1.257 - 1.257 1.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 30Y 1.444 - 1.444 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
France 50Y 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱