شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,974
قیمت روز
7 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:15
128 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
2,974 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,974 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,545
قیمت روز
107 (1.63%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:14
223 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
178 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
372 (6.02%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.53 -0.535 -0.53 -0.557 0.01 -1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
France 1Y -0.554 -0.553 -0.549 -0.554 0.00 -0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
France 2Y -0.55 -0.56 -0.544 -0.568 0.01 -1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 3M -0.5 -0.495 -0.495 -0.532 0.02 -3.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
France 3Y -0.439 -0.446 -0.42 -0.45 0.01 -1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 4Y -0.303 -0.302 -0.286 -0.313 0.01 -1.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 5Y 0.007 0.009 -0.001 0.025 0.02 242.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 6M -0.605 - -0.605 -0.605 0.06 -9.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۳۴
France 6Y 0.071 0.073 0.066 0.091 0.02 25.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 7Y 0.226 0.223 0.217 0.249 0.02 7.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
France 8Y 0.394 0.386 0.378 0.413 0.01 3.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 9M -0.563 -0.564 -0.555 -0.564 0.02 -3.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
France 9Y 0.489 0.479 0.474 0.503 0.01 2.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
France 10Y 0.672 0.674 0.663 0.687 0.01 1.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 15Y 1.077 1.073 1.061 1.087 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 20Y 1.2 1.195 1.185 1.214 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 25Y 1.46 1.456 1.443 1.471 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
France 30Y 1.572 1.569 1.56 1.588 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
France 50Y 1.761 1.756 1.741 1.771 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳