شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,070
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
251 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
228 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
71 (1.72%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.462 - -0.462 -0.462 0.00 -0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Finland 3Y -0.451 -0.446 -0.446 -0.451 0.00 -0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۳۴
Finland 4Y -0.278 -0.279 -0.278 -0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Finland 5Y -0.163 -0.165 -0.163 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Finland 6Y -0.06 -0.062 -0.06 -0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۳۴
Finland 8Y 0.073 - 0.072 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Finland 10Y 0.355 - 0.355 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Finland 15Y 0.733 - 0.733 0.733 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Finland 30Y 0.996 - 0.996 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴