کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
146 (3.65%)
تغییر ۳ ماهه
174 (4.39%)
تغییر ۶ ماهه
62 (1.51%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.501 - -0.501 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 3Y -0.419 - -0.419 -0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Finland 4Y -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 5Y -0.253 - -0.218 -0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Finland 6Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 8Y 0.135 - 0.135 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Finland 10Y 0.343 - 0.34 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 15Y 0.631 - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Finland 30Y 0.946 - 0.939 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲