کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,916
قیمت روز
29 (0.73%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
209 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
226 (6.12%)
تغییر ۶ ماهه
262 (6.27%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.622 -0.637 -0.622 -0.643 0.00 -0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 3Y -0.6 -0.61 -0.594 -0.61 0.01 -2.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 4Y -0.574 -0.576 -0.564 -0.577 0.01 -1.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 5Y -0.509 -0.51 -0.492 -0.513 0.02 -3.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 6Y -0.422 -0.428 -0.404 -0.428 0.02 -3.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 8Y -0.173 -0.181 -0.173 -0.181 0.02 -10.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 10Y -0.006 -0.011 -0.006 -0.011 0.03 -416.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 15Y 0.246 0.238 0.238 0.25 0.03 12.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Finland 30Y 0.54 0.53 0.53 0.54 0.03 5.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲