شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
570 (13.46%)
تغییر ۳ ماهه
649 (15.04%)
تغییر ۶ ماهه
227 (5.83%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.502 -0.503 -0.499 -0.503 0.00 -0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Finland 3Y -0.449 -0.45 -0.445 -0.456 0.00 -0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Finland 4Y -0.268 -0.267 -0.266 -0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Finland 5Y -0.106 - -0.099 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Finland 6Y -0.028 -0.027 -0.026 -0.028 0.00 -3.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Finland 8Y 0.252 - 0.244 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Finland 10Y 0.54 - 0.54 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Finland 15Y 0.882 - 0.882 0.882 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Finland 30Y 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱