کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,828
قیمت روز
11 (0.3%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
41 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
242 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
470 (10.94%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.771 -0.77 -0.729 -0.798 0.02 -2.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 3Y -0.787 -0.79 -0.749 -0.791 0.01 -1.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Finland 4Y -0.784 -0.78 -0.735 -0.784 0.02 -2.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 5Y -0.761 -0.755 -0.714 -0.761 0.03 -4.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 6Y -0.658 -0.645 -0.607 -0.658 0.02 -3.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 8Y -0.523 -0.513 -0.469 -0.523 0.02 -4.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 10Y -0.394 -0.387 -0.344 -0.394 0.02 -5.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 15Y -0.194 -0.186 -0.147 -0.194 0.02 -7.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Finland 30Y 0.105 0.113 0.105 0.15 0.01 9.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲