کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0598
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:49:28
0 (3.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.79%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:23
443 (3.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,125 (8.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,865 (11.61%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.23 - 17.23 17.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Egypt 2Y 16.863 - 16.863 16.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt 3M 17.65 - 17.649 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۶
Egypt 3Y 16.684 - 16.684 16.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt 5Y 16.274 - 16.274 16.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt 6M 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt 7Y 16.065 - 16.065 16.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt 9M 17.525 - 17.525 17.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt 10Y 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Egypt Overnight 15.797 - 15.797 15.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲