شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0572
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:38:12
0 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.70%)
نوسان سالیانه

EGX 100

15,156
قیمت روز
71 (0.47%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:36:52
1,250 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
118 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.02%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.613 - 17.613 17.613 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Egypt 2Y 17.749 - 17.749 17.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 3M 17.451 - 17.451 17.451 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Egypt 3Y 17.896 - 17.896 17.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 5Y 17.841 - 17.841 17.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 6M 17.557 - 17.557 18.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Egypt 7Y 17.751 - 17.751 17.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 9M 17.677 - 17.677 18.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Egypt 10Y 17.68 - 17.68 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt Overnight 15.916 - 15.916 15.916 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸