کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0584
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 18:44:28
0 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.18%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,801
قیمت روز
75 (0.51%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:34:28
1,327 (9.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,277 (9.44%)
تغییر ۶ ماهه
3,097 (17.30%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.376 - 17.376 17.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Egypt 2Y 17.07 - 17.07 17.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 3M 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Egypt 3Y 16.827 - 16.827 16.939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 5Y 16.582 - 16.582 16.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 6M 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Egypt 7Y 16.524 - 16.524 16.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 9M 17.507 - 17.481 17.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Egypt 10Y 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Egypt Overnight 15.835 15.871 15.835 15.871 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵