شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0558
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:48:15
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.53%)
نوسان سالیانه

EGX 100

12,997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:04:44
2,312 (15.10%)
تغییر ۳ ماهه
3,224 (19.88%)
تغییر ۶ ماهه
1,683 (11.46%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 19.984 - 19.984 19.984 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
Egypt 2Y 19.511 - 19.511 19.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 3M 19.598 - 19.598 19.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Egypt 3Y 19.076 - 19.076 19.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 5Y 18.543 - 18.543 18.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 6M 19.979 - 19.979 19.979 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
Egypt 7Y 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 9M 19.989 - 19.984 19.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Egypt 10Y 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Egypt Overnight 17.009 - 17.009 17.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴