کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0602
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:27:17
0 (2.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.31%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,463
قیمت روز
35 (0.24%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:32:44
849 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
684 (4.51%)
تغییر ۶ ماهه
810 (5.31%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.912 - 17.912 17.912 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Egypt 2Y 16.782 - 16.782 16.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Egypt 3M 18.001 - 18.001 18.001 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Egypt 3Y 16.351 - 16.351 16.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Egypt 5Y 15.739 - 15.739 15.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Egypt 6M 17.957 - 17.857 17.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Egypt 7Y 15.492 - 15.492 15.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Egypt 9M 17.856 - 17.856 17.856 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۰۲
Egypt 10Y 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Egypt Overnight 15.811 - 15.811 15.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲