شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1523
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:33:13
0 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
1 (0.55%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
115 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
95 (6.95%)
تغییر ۶ ماهه
59 (4.45%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.54 - -0.54 -0.54 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Denmark 3M -0.703 - -0.703 -0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Denmark 3Y -0.438 -0.437 -0.437 -0.438 0.04 -7.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Denmark 5Y -0.202 -0.2 -0.2 -0.202 0.02 -9.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Denmark 6M -0.63 - -0.628 -0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Denmark 8Y 0.021 - 0.021 0.021 0.03 -450.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Denmark 10Y 0.227 - 0.218 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰