شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1519
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:07:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

207
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:08
25 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
25 (13.74%)
تغییر ۶ ماهه
207 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:05:11
84 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
61 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.12%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.597 - -0.512 -0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Denmark 3M -0.593 - -0.593 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Denmark 3Y -0.521 - -0.521 -0.521 0.00 -0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Denmark 5Y -0.375 - -0.375 -0.375 0.00 -0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Denmark 6M -0.615 - -0.614 -0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Denmark 8Y -0.205 - -0.205 -0.205 0.00 -1.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Denmark 10Y 0.201 - 0.201 0.201 0.00 1.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰