کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:37:12
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
19 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
119 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
128 (9.82%)
تغییر ۶ ماهه
97 (7.28%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.643 - -0.643 -0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 3M -0.62 - -0.62 -0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Denmark 3Y -0.594 - -0.587 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 5Y -0.432 - -0.42 -0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 6M -0.618 - -0.618 -0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Denmark 8Y -0.264 - -0.259 -0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 10Y 0.108 - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰