کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1494
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:07:04
0 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

239
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:04
36 (17.73%)
تغییر ۳ ماهه
32 (15.46%)
تغییر ۶ ماهه
57 (31.32%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,456
قیمت روز
3 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
37 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
94 (6.93%)
تغییر ۶ ماهه
34 (2.38%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.845 -0.841 -0.803 -0.88 0.02 -2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Denmark 3M -0.635 - -0.635 -0.635 0.00 -0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Denmark 3Y -0.86 -0.888 -0.826 -0.888 0.00 -0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Denmark 5Y -0.837 -0.824 -0.782 -0.844 0.04 -4.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Denmark 6M -0.702 -0.698 -0.698 -0.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Denmark 8Y -0.744 -0.747 -0.695 -0.747 0.02 -3.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Denmark 10Y -0.635 -0.638 -0.585 -0.638 0.02 -3.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰