شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:48:22
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

713
قیمت روز
4 (0.56%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
85 (13.54%)
تغییر ۳ ماهه
76 (11.93%)
تغییر ۶ ماهه
713 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,062
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:05:58
19 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
51 (4.57%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.77 1.761 1.755 2.092 0.21 11.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Czech Republic 2Y 1.868 1.977 1.824 1.977 0.04 2.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Czech Republic 3Y 1.804 1.72 1.72 1.911 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Czech Republic 4Y 1.755 1.758 1.706 1.766 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Czech Republic 5Y 1.764 1.797 1.747 1.827 0.03 1.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Czech Republic 6Y 1.623 1.622 1.579 1.661 0.02 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Czech Republic 7Y 1.753 1.758 1.731 1.893 0.02 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Czech Republic 8Y 1.821 1.865 1.821 1.949 0.03 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Czech Republic 9Y 1.879 1.885 1.873 1.953 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Czech Republic 10Y 1.869 1.87 1.835 1.911 0.02 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Czech Republic 15Y 2.403 2.405 2.403 2.454 0.06 2.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Czech Republic 20Y 2.513 2.514 2.498 2.632 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Czech Republic 50Y 3 2.852 2.852 3 0.12 4.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷