شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:10:12
0 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

628
قیمت روز
2 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
53 (7.78%)
تغییر ۶ ماهه
628 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,027
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:33:20
68 (6.24%)
تغییر ۳ ماهه
48 (4.49%)
تغییر ۶ ماهه
38 (3.60%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.532 1.497 1.462 1.694 0.04 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 2Y 1.618 1.721 1.555 1.721 0.02 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 3Y 1.581 1.577 1.577 1.706 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 4Y 1.66 1.686 1.66 1.717 0.02 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 5Y 1.798 1.796 1.775 1.836 0.02 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 6Y 1.584 1.616 1.584 1.63 0.02 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 7Y 1.949 1.948 1.948 1.968 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 8Y 1.964 2.027 1.964 2.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Czech Republic 9Y 1.952 1.944 1.944 1.998 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Czech Republic 10Y 2.034 1.969 1.949 2.034 0.02 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Czech Republic 15Y 2.357 2.354 2.354 2.357 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Czech Republic 20Y 2.484 2.485 2.482 2.51 0.03 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Czech Republic 50Y 3.069 3.019 3.019 3.069 0.02 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴