کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0431
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:35:05
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

827
قیمت روز
1 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
124 (17.64%)
تغییر ۳ ماهه
114 (15.99%)
تغییر ۶ ماهه
199 (31.69%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,046
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
5 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
34 (3.18%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.072 1.12 1.035 1.214 0.02 2.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 2Y 1.089 1.117 1.075 1.183 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 3Y 1.113 1.11 1.016 1.141 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 4Y 1.095 1.155 1.07 1.155 0.05 4.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 5Y 0.805 0.809 0.798 0.889 0.03 3.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 6Y 1.034 1.038 0.985 1.044 0.04 3.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Czech Republic 7Y 1.064 1.052 1.015 1.122 0.04 4.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 8Y 1.092 1.143 1.02 1.15 0.03 2.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 9Y 1.101 1.112 1.082 1.148 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 10Y 1.089 1.137 1.062 1.137 0.01 1.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 15Y 1.22 1.21 1.188 1.239 0.01 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Czech Republic 20Y 1.276 1.292 1.225 1.331 0.02 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 50Y 1.967 1.987 1.967 1.997 0.03 1.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲