کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:02:15
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

704
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
6 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
76 (12.10%)
تغییر ۶ ماهه
38 (5.71%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,054
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:04
26 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
70 (7.16%)
تغییر ۶ ماهه
10 (0.97%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.513 1.505 1.505 1.513 0.04 3.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Czech Republic 2Y 1.563 1.537 1.533 1.603 0.04 2.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Czech Republic 3Y 1.534 1.537 1.522 1.543 0.02 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 4Y 1.423 1.494 1.423 1.494 0.01 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Czech Republic 5Y 1.34 1.345 1.34 1.436 0.08 6.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 6Y 1.467 1.469 1.467 1.477 0.05 3.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Czech Republic 7Y 1.475 1.485 1.475 1.485 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Czech Republic 8Y 1.492 1.505 1.492 1.505 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Czech Republic 9Y 1.53 1.549 1.53 1.551 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 10Y 1.523 1.526 1.523 1.531 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 15Y 1.799 1.839 1.799 1.839 0.03 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 20Y 1.907 1.919 1.907 1.927 0.05 2.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Czech Republic 50Y 2.623 2.607 2.607 2.623 0.02 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲