کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:05:16
0 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
8 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
64 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
692 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
84 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
22 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
20 (1.75%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.817 - 1.817 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 2Y 1.834 - 1.622 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 3Y 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 4Y 1.712 - 1.712 1.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 5Y 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 6Y 1.641 - 1.641 1.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 7Y 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 8Y 1.795 - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 9Y 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 10Y 1.837 - 1.837 1.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 15Y 2.256 - 2.256 2.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 20Y 2.465 - 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Czech Republic 50Y 2.814 - 2.814 2.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲