شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:56:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

808
قیمت روز
1 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:39
15 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
101 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
180 (28.66%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,085
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:32:36
55 (5.29%)
تغییر ۳ ماهه
35 (3.30%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.39%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.313 - 1.313 1.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
Czech Republic 2Y 1.321 - 1.164 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 3Y 1.274 - 1.243 1.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Czech Republic 4Y 1.355 - 1.355 1.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
Czech Republic 5Y 1.133 - 1.079 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 6Y 1.355 - 1.354 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 7Y 1.447 - 1.447 1.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Czech Republic 8Y 1.444 - 1.435 1.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 9Y 1.478 - 1.478 1.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 10Y 1.484 - 1.484 1.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Czech Republic 15Y 1.569 - 1.569 1.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Czech Republic 20Y 1.606 - 1.598 1.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 50Y 2.169 - 2.168 2.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲