شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

98,406
قیمت روز
212 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
14,292 (16.99%)
تغییر ۳ ماهه
14,292 (16.99%)
تغییر ۶ ماهه
98,406 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,492
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
119 (8.68%)
تغییر ۳ ماهه
40 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
40 (2.64%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.821 - 4.821 4.821 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Colombia 4Y 5.45 - 5.444 5.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Colombia 5Y 5.97 - 5.97 5.97 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Colombia 10Y 7.05 6.633 6.633 7.05 0.41 6.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۶
Colombia 15Y 7.035 - 7.03 7.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵