شاخص یاب
چین
چین
یوان چین / دلار
0.1529
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:11:29
1 (90.35%)
تغییر ۳ ماهه
1 (90.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (89.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
196 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
196 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
196 (0.00%)
نوسان سالیانه
S&P/CITIC50
3,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:34:37
31,154 (90.77%)
تغییر ۳ ماهه
32,424 (91.10%)
تغییر ۶ ماهه
28,187 (89.90%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 3.297 3.29 3.285 3.297 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
China 2Y 3.389 3.379 3.379 3.389 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
China 3Y 3.407 3.4 3.4 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
China 5Y 3.45 3.448 3.443 3.5 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
China 7Y 3.601 3.607 3.601 3.64 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
China 10Y 3.605 3.599 3.598 3.65 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
China 15Y 3.929 3.936 3.929 3.936 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
China 20Y 3.94 3.95 3.94 3.95 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
China 30Y 4.119 4.118 4.108 4.119 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴