شاخص یاب
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1478
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 11:45:21
0 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

213
قیمت روز
1 (0.47%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:06
19 (9.79%)
تغییر ۳ ماهه
19 (9.79%)
تغییر ۶ ماهه
213 (0.00%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

2,932
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:35:41
71 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
85 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
552 (15.84%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.293 2.3 2.293 2.36 0.04 1.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
China 2Y 2.633 - 2.633 2.633 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
China 3Y 2.641 2.646 2.641 2.68 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
China 5Y 2.891 2.888 2.882 2.93 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
China 7Y 3.063 3.058 3.055 3.1 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
China 10Y 3.115 3.118 3.093 3.17 0.03 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
China 15Y 3.424 3.427 3.424 3.427 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
China 20Y 3.45 - 3.45 3.45 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
China 30Y 3.743 3.744 3.74 3.744 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶