کالایاب
شاخص یاب
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:03:16
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:06
3 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
9 (4.64%)
تغییر ۶ ماهه
203 (0.00%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
829 (30.13%)
تغییر ۳ ماهه
813 (29.40%)
تغییر ۶ ماهه
268 (8.09%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.683 - 2.683 2.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 2Y 2.93 - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
China 3Y 3.033 - 3.033 3.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 5Y 3.21 - 3.21 3.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 7Y 3.403 - 3.403 3.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 10Y 3.39 - 3.382 3.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 15Y 3.667 - 3.667 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 20Y 3.703 - 3.703 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
China 30Y 3.958 - 3.958 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱