شاخص یاب
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 19:03:18
0 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

194
قیمت روز
1 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:15
4 (2.02%)
تغییر ۳ ماهه
194 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
194 (0.00%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

2,877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 14:03:30
215 (6.94%)
تغییر ۳ ماهه
433 (13.08%)
تغییر ۶ ماهه
580 (16.77%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.911 - 2.911 2.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
China 2Y 3.159 - 3.152 3.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
China 3Y 3.22 - 3.22 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
China 5Y 3.42 - 3.42 3.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
China 7Y 3.595 - 3.595 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
China 10Y 3.601 - 3.601 3.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
China 15Y 3.898 - 3.898 3.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
China 20Y 3.941 - 3.932 3.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
China 30Y 4.153 - 4.153 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳