کالایاب
شاخص یاب
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1412
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:43:03
0 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

251
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
41 (19.52%)
تغییر ۳ ماهه
39 (18.40%)
تغییر ۶ ماهه
57 (29.38%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,312
قیمت روز
9 (0.28%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:32:26
107 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
240 (7.79%)
تغییر ۶ ماهه
399 (13.70%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.547 2.55 2.547 2.576 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
China 2Y 2.66 2.62 2.62 2.66 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
China 3Y 2.814 2.818 2.814 2.835 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
China 5Y 2.94 2.938 2.938 2.958 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
China 7Y 3.11 3.108 3.108 3.132 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
China 10Y 3.07 3.069 3.065 3.088 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
China 15Y 3.385 3.39 3.385 3.39 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
China 20Y 3.455 - 3.455 3.455 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
China 30Y 3.705 3.71 3.705 3.71 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲