شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,371
قیمت روز
7 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:36:32
216 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
1,489 (38.38%)
تغییر ۶ ماهه
251 (4.47%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.17 - 3.17 3.17 0.03 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Chile 2Y 3.3 - 3.3 3.3 0.03 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Chile 3Y 3.56 3.55 3.51 3.56 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Chile 4Y 3.69 - 3.69 3.69 0.07 1.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Chile 5Y 3.85 - 3.85 3.85 0.15 3.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Chile 8Y 4.12 - 4.12 4.12 0.04 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Chile 10Y 4.42 4.41 4.36 4.42 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵