شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت 16:07:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,160
قیمت روز
12 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:02:34
194 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
380 (6.86%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.80%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.4 - 3.4 3.4 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 3.67 - 3.67 3.67 0.04 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 3.74 - 3.74 3.74 0.02 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 3.99 - 3.99 3.99 0.04 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 4.12 - 4.12 4.12 0.03 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Chile 10Y 4.59 4.6 4.59 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۲