شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:19:05
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,454
قیمت روز
165 (3.71%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:31:53
382 (7.90%)
تغییر ۳ ماهه
596 (11.81%)
تغییر ۶ ماهه
616 (12.16%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 2Y 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Chile 3Y 1.89 - 1.89 1.89 0.02 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 2.15 - 2.15 2.15 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 2.36 - 2.36 2.36 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 2.75 - 2.75 2.75 0.02 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 3.26 - 3.26 3.26 0.03 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱