کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:49:11
0 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.04%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:08
245 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
60 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
379 (6.97%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 2.53 - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Chile 2Y 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 3Y 2.67 - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Chile 4Y 2.79 - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Chile 5Y 2.91 - 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Chile 8Y 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷
Chile 10Y 3.44 - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۷