کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,248
قیمت روز
14 (0.27%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:33:46
119 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
125 (2.44%)
تغییر ۶ ماهه
442 (7.76%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.19 - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 2Y 3.25 - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 3Y 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 4Y 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 5Y 3.6 - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 8Y 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chile 10Y 4.09 - 4.09 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲