شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7554
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:17:13
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.16%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
37 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
29 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
32 (3.49%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Canada 1Y 1.795 - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 2M 1.66 - 1.66 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Canada 2Y 1.778 - 1.765 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Canada 3M 1.675 - 1.665 1.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 3Y 1.791 - 1.775 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 4Y 1.8 - 1.783 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 5Y 1.8 - 1.783 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 6M 1.74 - 1.73 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 7Y 1.838 - 1.817 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 10Y 1.895 - 1.876 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 20Y 2.121 - 2.101 2.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 30Y 2.156 - 2.139 2.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴