کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7601
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:12:13
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.13%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

979
قیمت روز
3 (0.29%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:06
19 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
151 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
10 (1.08%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.64 1.635 1.635 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 1Y 1.68 - 1.68 1.68 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 2M 1.66 1.655 1.655 1.66 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 2Y 1.424 1.419 1.4 1.424 0.03 1.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 3M 1.66 1.655 1.655 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 3Y 1.392 1.387 1.368 1.392 0.03 1.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 4Y 1.375 1.369 1.347 1.375 0.02 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 5Y 1.358 1.351 1.332 1.358 0.03 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 6M 1.68 1.67 1.67 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 7Y 1.411 1.41 1.382 1.411 0.02 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 10Y 1.459 1.453 1.436 1.461 0.02 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 20Y 1.656 1.652 1.641 1.665 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 30Y 1.701 1.697 1.688 1.711 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳