شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7548
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:59:11
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.13%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,011
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:44
43 (4.40%)
تغییر ۳ ماهه
33 (3.37%)
تغییر ۶ ماهه
111 (12.31%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.726 - 1.726 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Canada 1Y 1.686 - 1.686 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Canada 2M 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Canada 2Y 1.587 - 1.581 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 3M 1.677 - 1.677 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Canada 3Y 1.587 - 1.582 1.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 4Y 1.57 - 1.563 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 5Y 1.564 - 1.556 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 6M 1.684 - 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Canada 7Y 1.575 - 1.563 1.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 10Y 1.585 - 1.573 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۲:۰۱
Canada 20Y 1.735 - 1.735 1.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۴:۰۱
Canada 30Y 1.74 - 1.724 1.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲