شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7472
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.82%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

879
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:03:24
70 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
78 (8.10%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.59 - 1.585 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
Canada 1Y 1.99 - 1.99 1.99 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Canada 2M 1.63 - 1.62 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
Canada 2Y 2.021 - 2.021 2.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Canada 3M 1.64 - 1.63 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
Canada 3Y 2.041 2.038 2.038 2.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Canada 4Y 2.053 - 2.053 2.053 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴
Canada 5Y 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴
Canada 6M 1.82 - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Canada 7Y 2.067 - 2.067 2.067 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴
Canada 10Y 2.101 2.103 2.1 2.103 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Canada 20Y 2.264 2.266 2.264 2.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Canada 30Y 2.276 2.278 2.276 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۲