کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7527
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:40:04
0 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

974
قیمت روز
1 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:59
5 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.02%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.16%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.73 - 1.73 1.73 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 1Y 1.57 1.59 1.57 1.59 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 2M 1.635 - 1.63 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Canada 2Y 1.408 1.405 1.4 1.408 0.02 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 3M 1.63 - 1.63 1.63 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Canada 3Y 1.364 1.362 1.356 1.364 0.02 1.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 4Y 1.338 1.342 1.333 1.342 0.02 1.59% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 5Y 1.28 1.285 1.276 1.285 0.02 1.59% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 6M 1.635 1.64 1.635 1.64 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 7Y 1.26 1.264 1.258 1.264 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Canada 10Y 1.223 1.222 1.216 1.223 0.01 1.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Canada 20Y 1.43 1.431 1.417 1.431 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Canada 30Y 1.46 1.461 1.447 1.461 0.02 1.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۳۲