کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

995
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:59
77 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
78 (8.46%)
تغییر ۶ ماهه
84 (9.17%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 1Y 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 2M 1.68 - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 2Y 1.625 - 1.625 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Canada 3M 1.67 - 1.67 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Canada 3Y 1.633 - 1.633 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Canada 4Y 1.624 - 1.623 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 5Y 1.617 - 1.616 1.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 6M 1.705 - 1.705 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Canada 7Y 1.703 - 1.701 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 10Y 1.766 - 1.764 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 20Y 2.003 - 2.001 2.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Canada 30Y 2.051 - 2.049 2.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲