شاخص یاب
برزیل
برزیل
رئال برزیل / دلار
0.2649
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:22:30
3 (91.23%)
تغییر ۳ ماهه
3 (91.16%)
تغییر ۶ ماهه
3 (91.15%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:26
114 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
114 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه
Tag Along
11,749
قیمت روز
58 (0.49%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:13
129,851 (91.70%)
تغییر ۳ ماهه
113,912 (90.65%)
تغییر ۶ ماهه
90,411 (88.50%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 7.43 7.435 7.425 7.45 0.10 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil 2Y 8.89 8.9 8.85 8.91 0.07 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil 3M 6.435 - 6.435 6.435 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۴
Brazil 3Y 10.075 10.07 10.07 10.135 0.05 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Brazil 5Y 11.02 10.99 10.97 11.03 0.10 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil 6M 6.512 6.51 6.51 6.52 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Brazil 8Y 11.66 11.68 11.66 11.73 0.08 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brazil 9M 6.92 6.9 6.895 6.935 0.08 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Brazil 10Y 11.95 12.01 11.95 12.02 0.08 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴