شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2553
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:18:15
0 (6.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.88%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

14,313
قیمت روز
66 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:33
1,802 (14.40%)
تغییر ۳ ماهه
2,291 (19.06%)
تغییر ۶ ماهه
2,148 (17.66%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.79 6.78 6.78 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 2Y 7.93 - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Brazil 3M 6.483 6.405 6.405 6.483 0.07 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 3Y 8.72 8.68 8.68 8.72 0.03 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 5Y 9.19 9.15 9.15 9.19 0.05 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 6M 6.45 6.46 6.45 6.55 0.10 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 8Y 10.05 10.03 10.03 10.05 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 9M 6.63 6.605 6.605 6.63 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Brazil 10Y 10.22 10.19 10.19 10.24 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲