شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2668
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:01:52
3 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
3 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,261
قیمت روز
67 (0.41%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:34:57
1,889 (13.15%)
تغییر ۳ ماهه
3,548 (27.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,654 (11.32%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.425 6.43 6.405 6.43 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۳۴
Brazil 2Y 7.14 - 7.14 7.14 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵
Brazil 3M 6.49 6.414 6.413 6.496 0.08 1.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۰۴
Brazil 3Y 7.725 7.74 7.725 7.74 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Brazil 5Y 8.11 8.12 8.11 8.12 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Brazil 6M 6.355 6.35 6.35 6.355 0.07 1.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۳۴
Brazil 8Y 8.825 8.845 8.825 8.845 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Brazil 9M 6.41 6.395 6.395 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Brazil 10Y 8.93 8.925 8.925 8.94 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵