کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2443
قیمت روز
0 (1.68%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:13:03
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

145
قیمت روز
2 (1.4%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
22 (17.89%)
تغییر ۳ ماهه
27 (22.88%)
تغییر ۶ ماهه
30 (26.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,332
قیمت روز
81 (0.5%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
851 (5.50%)
تغییر ۳ ماهه
71 (0.43%)
تغییر ۶ ماهه
3,619 (28.47%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 5.275 5.255 5.25 5.275 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Brazil 2Y 5.71 5.665 5.665 5.71 0.03 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Brazil 3M 5.815 5.794 5.794 5.815 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Brazil 3Y 6.185 6.19 6.185 6.19 0.04 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Brazil 5Y 6.825 6.815 6.765 6.825 0.05 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Brazil 6M 5.375 5.365 5.365 5.375 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Brazil 8Y 7.11 7.09 7.04 7.11 0.05 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Brazil 9M 5.27 5.265 5.265 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Brazil 10Y 7.27 7.26 7.21 7.27 0.04 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲