شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2398
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:47:04
0 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
4 (2.84%)
تغییر ۳ ماهه
22 (17.89%)
تغییر ۶ ماهه
30 (26.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,375
قیمت روز
91 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:31:50
937 (5.70%)
تغییر ۳ ماهه
2,147 (14.10%)
تغییر ۶ ماهه
3,214 (22.69%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 4.525 4.35 4.35 4.525 0.04 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 2Y 5.057 - 5.057 5.057 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 3M 4.747 4.772 4.747 4.772 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 3Y 5.489 - 5.489 5.489 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 5Y 6.221 6.258 6.221 6.258 0.09 1.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 6M 4.49 4.455 4.455 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 8Y 6.519 6.265 6.265 6.544 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 9M 4.448 4.355 4.355 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Brazil 10Y 6.679 6.739 6.679 6.739 0.12 1.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۱