کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2615
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 23:53:16
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
1 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
6 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
7 (6.14%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,823
قیمت روز
48 (0.28%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 23:33:00
1,291 (8.31%)
تغییر ۳ ماهه
2,564 (17.98%)
تغییر ۶ ماهه
5,002 (42.31%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 5.855 5.85 5.825 5.855 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Brazil 2Y 5.99 - 5.99 5.99 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Brazil 3M 6.43 6.428 6.389 6.43 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Brazil 3Y 6.37 6.39 6.33 6.39 0.05 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Brazil 5Y 7.17 7.18 7.115 7.18 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Brazil 6M 6.22 6.225 6.205 6.24 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Brazil 8Y 7.5 7.51 7.455 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Brazil 9M 5.94 5.945 5.925 5.955 0.03 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Brazil 10Y 7.69 7.7 7.65 7.71 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳