شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2561
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:24:18
0 (5.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

110
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:15
2 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
110 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
110 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

12,851
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 01:33:07
992 (7.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,342 (9.46%)
تغییر ۶ ماهه
1,484 (13.06%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 7.495 7.515 7.49 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
Brazil 2Y 8.78 8.8 8.75 8.81 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
Brazil 3M 6.443 6.455 6.44 6.455 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Brazil 3Y 9.7 - 9.7 9.7 0.15 1.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Brazil 5Y 10.69 10.73 10.68 10.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
Brazil 6M 6.69 6.71 6.68 6.71 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Brazil 8Y 11.315 11.34 11.285 11.36 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Brazil 9M 7.095 7.105 7.085 7.115 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۳
Brazil 10Y 11.64 11.62 11.61 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳