شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

333
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
33 (11.00%)
تغییر ۳ ماهه
33 (11.00%)
تغییر ۶ ماهه
333 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:34:54
49 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
422 (5.09%)
تغییر ۶ ماهه
838 (9.62%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۰۵
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.1 - 1.1 1.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Botswana 13Y 5 - 5 5 0.05 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷