کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0891
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:57:17
0 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
68 (20.86%)
تغییر ۳ ماهه
62 (18.67%)
تغییر ۶ ماهه
91 (30.03%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,536
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:48
122 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
338 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
762 (9.18%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.6 - 3.6 3.6 0.10 2.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۰۲
Botswana 5Y 4.45 - 3.72 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Botswana 6M 1.9 - 1.898 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 13Y 5.25 - 5.13 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲