کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

322
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:01
2 (0.63%)
تغییر ۳ ماهه
22 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
322 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,864
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:36
17 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
82 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
587 (6.94%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۶
Botswana 13Y 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱