شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0917
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:46:18
0 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

380
قیمت روز
2 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:37
16 (4.04%)
تغییر ۳ ماهه
54 (16.56%)
تغییر ۶ ماهه
80 (26.67%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,526
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:02:01
6 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
131 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
392 (4.95%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.563 3.26 3.26 3.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Botswana 5Y 4.091 4.244 4.091 4.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Botswana 6M 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.784 - 3.52 3.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Botswana 13Y 5.01 5.146 5.01 5.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱