شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.092
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:42:13
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

300
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
12 (3.85%)
تغییر ۶ ماهه
300 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,865
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
260 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
652 (7.65%)
تغییر ۶ ماهه
1,025 (11.53%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.651 - 1.651 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Botswana 13Y 5 - 5 5 0.05 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۰۳