کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.092
قیمت روز
0 (0.54%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:10:16
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

357
قیمت روز
28 (8.51%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
23 (6.89%)
تغییر ۳ ماهه
57 (19.00%)
تغییر ۶ ماهه
49 (15.91%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,652
قیمت روز
4 (0.05%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:06
227 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
201 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
840 (9.90%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.82 3.7 3.7 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Botswana 5Y 4.4 - 4.4 4.4 0.20 4.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Botswana 6M 1.901 1.899 1.899 1.901 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۶
Botswana 13Y 5.05 - 5.05 5.05 0.05 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳