شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,952
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:21
1,146 (11.68%)
تغییر ۳ ماهه
1,198 (12.28%)
تغییر ۶ ماهه
1,367 (14.26%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.697 - -0.679 -0.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 1Y -0.62 - -0.605 -0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 2Y -0.635 - -0.635 -0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
Belgium 3M -0.62 - -0.598 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Belgium 3Y -0.596 - -0.596 -0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
Belgium 4Y -0.49 - -0.49 -0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 5Y -0.395 - -0.395 -0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
Belgium 6M -0.641 - -0.628 -0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Belgium 6Y -0.341 - -0.327 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Belgium 7Y -0.27 - -0.27 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 8Y -0.187 - -0.187 -0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 9M -0.648 - -0.631 -0.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Belgium 9Y -0.17 - -0.17 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 10Y -0.039 - -0.039 -0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 15Y 0.236 - 0.227 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
Belgium 20Y 0.457 - 0.448 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱