شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0.85%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,646
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
210 (8.62%)
تغییر ۳ ماهه
272 (11.46%)
تغییر ۶ ماهه
2,646 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

2,002
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:06:01
133 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
54 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
168 (7.74%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 3.92 - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 2Y 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 3M 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 5Y 6.02 - 6.02 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۳۵
Bangladesh 10Y 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 15Y 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 20Y 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵