کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:31:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,037
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:01:32
483 (18.91%)
تغییر ۳ ماهه
381 (14.34%)
تغییر ۶ ماهه
466 (18.13%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,842
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:31:46
8 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
153 (7.68%)
تغییر ۶ ماهه
97 (4.98%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.93 - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 2Y 8.37 - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 3M 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 5Y 8.75 - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 6M 7.84 - 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 10Y 8.89 - 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 15Y 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bangladesh 20Y 9.54 - 9.54 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲