شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,484
قیمت روز
25 (1.02%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:01:41
87 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
78 (3.04%)
تغییر ۶ ماهه
2,484 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,843
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:03:11
68 (3.55%)
تغییر ۳ ماهه
99 (5.10%)
تغییر ۶ ماهه
400 (17.85%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 2.73 - 2.7 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 2Y 4.44 - 4.41 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 3M 2.37 - 2.33 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 5Y 5.48 - 5.45 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 6M 2.93 - 2.9 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 10Y 7.18 - 7.15 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 15Y 7.58 - 7.55 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bangladesh 20Y 8.27 - 8.24 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲