کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,558
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
13 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
118 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
2,558 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,898
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:29
132 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
307 (13.91%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.95 - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 2Y 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 3M 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 5Y 6.99 - 6.99 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 6M 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 10Y 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 15Y 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 20Y 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲