شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,956
قیمت روز
15 (0.51%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:09
46 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
405 (15.88%)
تغییر ۶ ماهه
538 (22.25%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,651
قیمت روز
5 (0.32%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:32:12
191 (10.37%)
تغییر ۳ ماهه
172 (9.44%)
تغییر ۶ ماهه
218 (11.68%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.765 7.71 7.71 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 2Y 8.4 8.34 8.34 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 3M 6.395 6.335 6.335 6.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 5Y 9.12 9.35 9.12 9.35 0.06 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 6M 7.42 7.365 7.365 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 10Y 9.35 9.435 9.35 9.435 0.09 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 15Y 9.47 9.41 9.41 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 20Y 9.72 9.665 9.665 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱