کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6337
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:09:19
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,445
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:42
104 (7.72%)
تغییر ۳ ماهه
121 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
143 (11.01%)
نوسان سالیانه

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.581 - 4.581 4.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 2Y 5.739 - 5.739 5.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bahrain 3M 3.747 - 3.747 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Bahrain 5Y 5.806 - 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 6M 4.209 - 4.209 4.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 9M 4.427 - 4.427 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲