کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,373
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 23:16:11
117 (7.86%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
332 (19.48%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.514 -0.597 -0.514 -0.597 0.08 -13.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۲
Austria 2Y -0.664 - -0.664 -0.664 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Austria 3Y -0.603 - -0.603 -0.603 0.01 -1.16% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Austria 4Y -0.507 - -0.507 -0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Austria 5Y -0.45 - -0.45 -0.45 0.00 -0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Austria 6Y -0.372 - -0.35 -0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Austria 7Y -0.25 - -0.236 -0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Austria 8Y -0.196 - -0.196 -0.196 0.01 -5.31% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Austria 9Y -0.119 - -0.105 -0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Austria 10Y -0.007 - -0.002 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Austria 15Y 0.335 0.336 0.335 0.336 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Austria 20Y 0.407 0.434 0.407 0.434 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Austria 25Y 0.594 0.62 0.594 0.62 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Austria 30Y 0.724 - 0.724 0.724 0.02 2.55% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Austria 50Y 0.852 - 0.833 0.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳