شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:01:33
116 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
163 (10.25%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.617 -0.618 -0.615 -0.62 0.01 -0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 2Y -0.612 -0.609 -0.6 -0.613 0.01 -1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 3Y -0.598 -0.597 -0.584 -0.601 0.01 -2.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 4Y -0.545 -0.546 -0.524 -0.551 0.01 -1.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 5Y -0.449 -0.452 -0.419 -0.457 0.02 -3.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 6Y -0.384 -0.387 -0.36 -0.396 0.02 -4.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 7Y -0.311 -0.313 -0.283 -0.324 0.03 -9.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 8Y -0.264 -0.269 -0.236 -0.276 0.02 -8.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 9Y -0.208 -0.211 -0.177 -0.219 0.03 -12.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 10Y -0.135 -0.139 -0.106 -0.149 0.02 -17.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 15Y 0.123 0.118 0.109 0.159 0.03 23.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 20Y 0.197 0.192 0.183 0.231 0.03 14.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 25Y 0.344 0.338 0.324 0.379 0.03 8.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 30Y 0.436 0.43 0.417 0.471 0.03 7.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Austria 50Y 0.586 0.58 0.567 0.622 0.03 4.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱