کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6986
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:13
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

48
قیمت روز
4 (9.09%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
4 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
9 (23.08%)
تغییر ۶ ماهه
8 (20.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,716
قیمت روز
18 (0.27%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:06
503 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
1,157 (20.80%)
تغییر ۶ ماهه
424 (6.74%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.018 1.034 1.018 1.034 0.01 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Australia 2Y 0.972 0.971 0.897 0.972 0.07 7.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Australia 3Y 0.939 0.938 0.888 0.939 0.04 4.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Australia 4Y 0.949 0.948 0.878 0.949 0.04 4.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۳۲
Australia 5Y 0.994 0.993 0.951 0.994 0.04 3.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۳۲
Australia 6Y 1.07 1.068 1.019 1.07 0.03 3.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۳۲
Australia 7Y 1.146 1.144 1.11 1.146 0.03 2.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 8Y 1.214 1.211 1.179 1.214 0.03 2.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 9Y 1.285 1.28 1.254 1.285 0.03 2.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 10Y 1.31 1.306 1.277 1.31 0.03 2.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 12Y 1.342 1.337 1.3 1.342 0.03 2.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 15Y 1.435 1.432 1.403 1.435 0.03 2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 20Y 1.726 1.719 1.69 1.726 0.04 2.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
Australia 30Y 1.926 1.92 1.887 1.926 0.03 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲