شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.727
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:21:18
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
2 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,427
قیمت روز
14 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:02:49
251 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
422 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
600 (10.29%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.975 1.976 1.975 2.016 0.02 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 2Y 2.003 2.004 1.992 2.027 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Australia 3Y 2.024 2.034 2.024 2.048 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Australia 4Y 2.103 2.104 2.103 2.124 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Australia 5Y 2.189 2.205 2.189 2.212 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Australia 6Y 2.304 2.305 2.304 2.328 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Australia 7Y 2.385 2.389 2.385 2.41 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 8Y 2.45 2.455 2.45 2.482 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 9Y 2.544 2.549 2.544 2.599 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 10Y 2.552 2.555 2.552 2.563 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 12Y 2.611 2.615 2.611 2.625 0.02 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 15Y 2.725 2.73 2.725 2.753 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 20Y 2.87 2.875 2.87 2.901 0.02 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Australia 30Y 3.044 3.048 3.044 3.109 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲