شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6808
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:55:22
0 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:32
2 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
7 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
12 (30.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,828
قیمت روز
86 (1.26%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
201 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
264 (4.02%)
تغییر ۶ ماهه
1,069 (18.56%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.809 0.808 0.805 0.826 0.02 2.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 2Y 0.777 0.775 0.771 0.795 0.01 1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 3Y 0.709 0.706 0.703 0.732 0.02 2.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 4Y 0.718 0.715 0.712 0.745 0.02 3.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 5Y 0.762 0.759 0.756 0.791 0.03 3.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 6Y 0.825 0.822 0.819 0.859 0.03 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 7Y 0.883 0.88 0.876 0.93 0.05 5.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 8Y 0.994 0.991 0.988 1.047 0.05 5.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 9Y 1.05 1.047 1.044 1.108 0.06 5.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 10Y 1.066 1.063 1.06 1.125 0.06 5.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 12Y 1.112 1.109 1.106 1.173 0.06 5.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 15Y 1.178 1.175 1.172 1.239 0.07 5.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 20Y 1.497 1.495 1.494 1.566 0.08 5.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Australia 30Y 1.687 1.684 1.681 1.756 0.07 4.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱