کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6782
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:37:03
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
8 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,602
قیمت روز
29 (0.44%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:32:07
4 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
360 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
228 (3.58%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.914 0.911 0.9 0.917 0.02 1.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Australia 2Y 0.747 0.748 0.741 0.768 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 3Y 0.693 0.694 0.684 0.714 0.01 1.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 4Y 0.695 0.698 0.685 0.717 0.01 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Australia 5Y 0.696 0.697 0.686 0.718 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 6Y 0.752 0.753 0.731 0.774 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 7Y 0.808 0.812 0.802 0.828 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Australia 8Y 0.859 0.86 0.849 0.88 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 9Y 0.918 0.923 0.918 0.938 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Australia 10Y 0.934 0.935 0.925 0.956 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 12Y 0.958 0.963 0.958 0.976 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Australia 15Y 1.064 1.065 1.054 1.085 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 20Y 1.373 1.374 1.366 1.397 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Australia 30Y 1.567 1.572 1.559 1.591 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱