شاخص یاب
استرالیا
استرالیا
دلار استرالیا / دلار
0.7403
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:17:31
7 (90.39%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.41%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.22%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:01:14
41 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
41 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه
ASX Small Ordinaries
6,309
قیمت روز
13 (0.21%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:04:34
52,981 (89.36%)
تغییر ۳ ماهه
55,364 (89.77%)
تغییر ۶ ماهه
51,237 (89.04%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.948 1.953 1.9 1.961 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 2Y 2.03 2.032 2.007 2.05 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 3Y 2.084 2.081 2.078 2.108 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Australia 4Y 2.198 2.199 2.185 2.22 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 5Y 2.294 2.293 2.285 2.315 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Australia 6Y 2.404 2.403 2.398 2.428 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Australia 7Y 2.485 2.488 2.483 2.506 0.02 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 8Y 2.545 2.546 2.542 2.566 0.02 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 9Y 2.589 2.591 2.588 2.629 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 10Y 2.629 2.63 2.629 2.65 0.02 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 12Y 2.666 2.668 2.661 2.688 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 15Y 2.813 2.814 2.805 2.832 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 20Y 2.958 2.963 2.948 2.981 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Australia 30Y 3.135 3.143 3.123 3.163 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴