شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7119
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:17
335 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
78 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
74 (1.24%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.918 - 1.918 1.918 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 2Y 2.068 - 2.068 2.068 0.02 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 3Y 2.136 - 2.136 2.136 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 4Y 2.19 - 2.185 2.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Australia 5Y 2.267 - 2.267 2.267 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 6Y 2.398 - 2.398 2.398 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 7Y 2.496 - 2.496 2.496 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 8Y 2.581 2.564 2.564 2.581 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 9Y 2.703 - 2.703 2.703 0.03 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 10Y 2.73 2.705 2.705 2.73 0.02 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 12Y 2.75 - 2.733 2.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 15Y 2.893 2.868 2.868 2.893 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 20Y 3.043 3.019 3.019 3.043 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Australia 30Y 3.203 3.178 3.178 3.203 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳