شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7203
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:37:11
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,631
قیمت روز
3 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:37:38
657 (10.45%)
تغییر ۳ ماهه
526 (8.55%)
تغییر ۶ ماهه
451 (7.42%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.865 - 1.865 1.865 0.04 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Australia 2Y 1.942 1.936 1.932 1.952 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 3Y 1.942 1.936 1.929 1.943 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 4Y 2.005 2 1.995 2.005 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 5Y 2.058 2.056 2.052 2.07 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 6Y 2.169 2.178 2.169 2.194 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 7Y 2.238 2.241 2.233 2.244 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 8Y 2.316 2.318 2.31 2.326 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 9Y 2.422 2.426 2.417 2.462 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 10Y 2.45 2.453 2.445 2.489 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 12Y 2.496 2.493 2.49 2.497 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 15Y 2.616 2.62 2.611 2.655 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 20Y 2.795 2.799 2.792 2.833 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۶
Australia 30Y 2.983 2.991 2.978 3.007 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷