کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7153
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:13
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,350
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
409 (6.88%)
تغییر ۳ ماهه
307 (5.08%)
تغییر ۶ ماهه
386 (6.46%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 2Y 1.509 - 1.509 1.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 3Y 1.468 - 1.456 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 4Y 1.48 - 1.48 1.48 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Australia 5Y 1.559 - 1.548 1.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 6Y 1.655 - 1.64 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 7Y 1.754 - 1.747 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 8Y 1.838 - 1.838 1.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 9Y 1.921 - 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 10Y 1.95 - 1.925 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 12Y 1.987 - 1.987 1.987 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Australia 15Y 2.101 - 2.086 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 20Y 2.373 - 2.373 2.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 30Y 2.565 - 2.554 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱