شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7132
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:08
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:04:31
449 (7.74%)
تغییر ۳ ماهه
118 (1.86%)
تغییر ۶ ماهه
137 (2.24%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.755 1.75 1.745 1.757 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Australia 2Y 1.717 1.715 1.713 1.717 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Australia 3Y 1.641 1.639 1.637 1.641 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Australia 4Y 1.645 1.659 1.645 1.659 0.02 1.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۵
Australia 5Y 1.719 1.72 1.719 1.737 0.02 1.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 6Y 1.814 1.817 1.814 1.821 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 7Y 1.902 1.906 1.902 1.911 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 8Y 1.979 1.985 1.979 1.99 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 9Y 2.031 2.039 2.031 2.046 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Australia 10Y 2.081 2.088 2.077 2.095 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Australia 12Y 2.12 - 2.12 2.12 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۵
Australia 15Y 2.222 2.229 2.222 2.235 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۶
Australia 20Y 2.501 2.507 2.501 2.513 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 30Y 2.633 2.638 2.633 2.643 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴