کالایاب
شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0239
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:16
0 (10.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (51.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,261
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
118 (10.32%)
تغییر ۳ ماهه
409 (48.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,261 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

32,037
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:41
3,064 (8.73%)
تغییر ۳ ماهه
3,407 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
845 (2.71%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 35.55 - 35.55 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 4Y 30.337 - 30.337 30.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 6Y 21.869 - 21.869 21.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 9Y 22.921 - 22.921 22.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰