شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0255
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:08:10
0 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (22.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (49.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,235
قیمت روز
6 (0.49%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
383 (44.95%)
تغییر ۳ ماهه
383 (44.95%)
تغییر ۶ ماهه
1,235 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

36,647
قیمت روز
37 (0.1%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
5,893 (19.16%)
تغییر ۳ ماهه
9,961 (37.33%)
تغییر ۶ ماهه
3,908 (11.94%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 31.23 - 31.23 31.23 0.07 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۰۵
Argentina 4Y 27.252 - 27.252 27.252 0.04 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۳۵
Argentina 6Y 20.718 - 20.718 20.718 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۳۵
Argentina 9Y 20.993 - 20.993 20.993 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۳۵
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰