شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0266
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 02:09:11
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (32.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (54.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

852
قیمت روز
7 (0.82%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
71 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
852 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

30,754
قیمت روز
186 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:02:23
1,759 (6.07%)
تغییر ۳ ماهه
873 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
3,449 (12.63%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 27 - 27 27 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 4Y 29.965 - 29.965 29.965 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 6Y 21.726 - 21.726 21.726 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 9Y 20.553 - 20.553 20.553 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰