کالایاب
شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0228
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:48:18
0 (8.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (36.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
115 (9.33%)
تغییر ۳ ماهه
496 (58.22%)
تغییر ۶ ماهه
497 (58.40%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

40,488
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:07
6,555 (19.32%)
تغییر ۳ ماهه
10,457 (34.82%)
تغییر ۶ ماهه
10,340 (34.30%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 27.72 - 27.72 27.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 4Y 40.73 - 40.73 40.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 6Y 23.037 - 23.037 23.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 9Y 23.86 - 23.86 23.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰