کالایاب
شاخص یاب

بیننس کوین / Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیننس کوین / Binance 8.04 - 7.8901 9.1246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC bit-z 0.0029 0.003 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۰۱
BNB/USD bit-z 28.3337 28.3564 27.8963 30.0451 1.39 4.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
BNB/USD lbank 28.1129 28.141 27.6327 30.1881 1.43 5.07% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
BNB/BTC p2pb2b 0.0029 0.003 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۰۸
BNB/ETH p2pb2b 0.1374 0.1372 0.1356 0.1403 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۳
BNB/USD p2pb2b 29.6684 29.4118 29.1471 30.0583 0.10 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۱۶
BNB/BTC binance 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH binance 0.0259 - 0.0241 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/USD binance 9.17 - 8.5273 9.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC coinsbit 0.0029 - 0.0029 0.0029 0.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۴۴
BNB/ETH coinsbit 0.137 0.1373 0.136 0.1404 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
BNB/USD coinsbit 31.0102 - 31.0102 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۰:۳۲
BNB/USD dragonex 28.24 28.26 27.8 29.95 1.44 5.10% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
BNB/ETH etherdelta 0.0261 - 0.0221 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Binance Coin BTC Index investing-com 0.0029 0.003 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۰۱
Investing.com BNB Index investing-com 28.3591 28.3619 27.8772 30.0433 1.39 4.90% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷