آیا اعتماد به نفس معامله گران طلا از بین رفته است؟