با همه اخبار بد، همچنان یک خریدار طلا باقی می مانید؟