آیا طلا در برابر افزایش قدرت دلار، میدان راخالی می کند؟