چین هنوز با نهایت پتانسیل خود اقدام به ذخیره طلا نکرده است