شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ارزش بازار پول های مجازی برای اولین بار به 147 میلیارد دلار رسید