پس از بالاترین رکورد سه ماهه، آیا 1180 دلار مقصد بعدیست؟