معامله گران سقف بعدی طلا و نفت را کدام نقطه پیش بینی می کنند؟