طلا تا انتخابات آمریکا بالاتر از 1300 دلار باقی می ماند