15-بیت‌کوین به بانک نیاز ندارد

تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نظام تراکنش‌های مالی سنتی برای انجام تراکنش‌ها به بانک نیاز دارد. در نظام مالی سنتی، بانک‌ها، کنترل همه تراکنش‌ها را با تغییر اطلاعات دفتر کل در اختیار دارند اما در نظام بیت‌کوین اختیار دفتر کل در دست یک بانک مرکزی نیست و به همین دلیل برخی مراجع از بیت‌کوین با عبارت ارزهای رمز پایه یاد می‌کنند زیرا برای ارزشیابی تراکنش‌ها و نظارت بر تولید بیت‌کوین‌های جدید از اصول رمزنگاری استفاده شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هر بیت‌کوین و هر کاربر بیت‌کوین به وسیله یک هویت یکتا، رمزگذاری شده‌اند و همه تراکنش‌ها در دفتر کل عمومی ثبت شده‌اند که برای همه رایانه‌های شبکه قابل مشاهده است اما هیچ اطلاعات شخصی را در مورد طرف‌های درگیر افشا نمی‌کند. دفتر کل عمومی تایید می‌کند که انتقال‌دهنده اولیه بیت‌کوین مالک حقیقی بیت‌کوین خرج شده بوده و در نتیجه تراکنش تایید شده و پذیره بیت‌کوین مالک جدید بیت‌کوین است.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط