اصول انحصاری موج B چیست؟

تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
موج B به صورت سه موجه می باشد.
پترن اریگولار فقط در کارکشن موج b ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .

نسبتهای موج B :
۱- نسبت ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ یا ۸۸٫۶ ریتریس موج A
۲- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج b (چون موج Bبه صورت کارکشن می باشد)
۳- نسبتهای انتهای موج ۵ ( داخلی c )
۴- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (۱۲۳)
۵- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج A پترن اریگولار

نکته موج B :
۱- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (۱۲۳)

نسبتهای فیبوناچی تایم :
۱- نسبت ۱۰۰ یا ۱۶۱پروجکت A از انتهای موج B
۲- نسبت ۱۶۱ اکستنشن موج b
۳- نسبت ۱۰۰ پروجکشن موج a

شکل و ساختار موج B :
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط