کالایاب

دسته ها

A 05. نسخه ها و زبان ها

  • 01. وب سایت علاوه بر زبان فارسی، در چه نسخه ها و زبان هایی ارایه می گردد؟
  • 02. تفاوت نسخه ها با زبان ها چیست؟
  • 03. چگونه می توانم به سایر نسخه های سایت دسترسی پیدا کنم؟
  • 04. چگونه می توانم از نسخه فعلی مورد استفاده ام به نسخه دیگری سوییچ کنم؟
  • 05. در سایر نسخه های سایت ، چه محتوایی و در چه قالبی ارایه می گردد؟
  • 06. " ابزارک هوشمند نسخه یاب" چیست و چگونه عمل می کند؟