کالایاب

دسته ها

A 11. شاخص های اقتصادی

 • 01. اطلس اقتصادی جهان چیست؟
 • 02. اطلس اقتصادی جهان شامل چه اطلاعاتی می باشد؟
 • 03. اطلس اقتصادی جهان از چه طریقی در دسترس می باشد؟
 • 04. بخش اطلس اقتصادی جهان شامل چه قسمت ها و اطلاعاتی می باشد؟
 • 05. در بخش اطلس اقتصادی جهان چطور می توانم نسبت به تغییر کشور اقدام کنم؟
 • 06. در اطلس اقتصادی جهان چگونه می توانم بین بازارهای مختلف یک کشور سوویچ کنم؟
 • 07. بخش شاخص های اقتصادی مشتمل بر چیست؟
 • 08. بخش اقتصاد کشورها شامل چه اطلاعاتی می باشد و از چه آدرسی در دسترس است؟
 • 09. آیا اطلاعاتی در زمینه پیش بینی وضعیت آتی اقتصادی کشورها ارایه می گردد؟ در چه آدرسی؟
 • 10. آیا پیش بینی آینده شاخص های اقتصادی نیز ارایه می گردد؟ از چه طریق در دسترس می باشند؟
 • 11. از چه طریق می توانم به اطلاعات و دیتای هر یک از شاخص های اقتصادی دست پیدا کنم؟
 • 12. q1, q2,q3,q4 در بخش شاخص های اقتصادی بیانگر چیست؟
 • 13. چطور می توانم به واحد یا مقیاس مقادیر هر یک از شاخص های اقتصادی پی ببرم؟
 • 14. شاخص اقتصادی به چه چیزی گفته می شود؟
 • 15. نرخ بیکاری چیست و چگونه محاسبه می گردد؟
 • 16. نرخ تورم به چه معناست و چگونه محاسبه می شود؟
 • 17. نرخ بهره چیست؟ و چگونه محاسبه می گردد؟
 • 18. شاخص رقابت و رتبه رقابت به چه مفاهیمی اشاره می کنند ؟
 • 19. شاخص "مالیات بر درآمد" به معنای چیست و چه کاربردی دارد؟
 • 20. شاخص "استفاده از ظرفیت" گویای چیست؟ و چطور سنجیده می شود؟
 • 21. تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی چه معنایی دارند؟
 • 22. منظور از پس اندازهای شخصی چیست؟
 • 23. نرخ اشتغال به چه معناست و موید چیست؟
 • 24. نرخ بهره بین بانکی به چه معناست؟
 • 25. ذخایر طلا به معنای چیست؟ و چه کارکردی دارد؟
 • 26. موازنه تجاری چیست؟
 • 27. هزینه های مصرف کننده به چه معناست؟
 • 28. اندازه اصل تورم به معنای چیست؟
 • 29. رابطه مبادله به معنای چیست؟
 • 30. مفاهیم بودجه و هزینه دولت به چه معناست؟
 • 31. نرخ وام بانکی یعنی چه؟
 • 32. ضریب اطمینان مصرف کننده به چه معناست و چه کارکردی دارد؟
 • 33. ارزیابی اعتبار چیست و توسط چه نهادی صورت می پذیرد؟
 • 34. بهره وری چیست و چه عواملی در آن دخیل می باشند؟
 • 35. اطمینان کسب و کار بیانگر چه مفهومی می باشد و چه اهمیتی در تحلیل های اقتصادی دارد؟
 • 36. شاخص ورشکستگی به معنای چیست و چطور محاسبه می گردد؟
 • 37. شاخص مسکن و نرخ مالکیت مسکن به چه مفاهیمی اطلاق می گردند و بیانگر چه هستند؟37.
 • 38. مفهوم "سهولت کسب و کار" در شاخص های اقتصادی به چه معناست و بر چه مبنایی محاسبه می گردد؟
 • 39. گردش سرمایه به چه چیزی اطلاق می شود؟
 • 40. منظور از بدهی خارجی در شاخص های اقتصادی چیست؟
 • 41. سه مفهوم قیمت واردات، قیمت صادرات و قیمت تولید چه معنایی دارند؟
 • 42. تمایلات کسب و کارهای کوچک به چه معناست و از چه اهمیتی در تحلیل های اقتصادی برخوردار است؟
 • 43. تغییرات ماهانه و سالیانه خرده فروشی به معنای چه هستند و چگونه محاسبه می شوند؟
 • 44. دستمزد در شاخص های اقتصادی به معنای چیست و چه نکاتی را بازگو می کند؟