شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 30 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 342 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,100.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,093.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,094.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.19 دلار کاهش و با قیمت 174.67 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 174.56 دلار م..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 29 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 126.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,442.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 309.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,133.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,096.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.37 دلار کاهش و با قیمت 175.9 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 174.69 دلا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 28 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 126.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,442.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با - دلار - و با ثبت عدد 0 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,442.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0 دلار  و با قیمت 0 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 183.06 دلار می باشد. بدین ترتیب ات..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 27 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 87.59 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,569.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 22.70 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,592.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,442.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.27 دلار کاهش و با قیمت 185.72 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 183.0..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 26 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2.60 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,482.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,478.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,572.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.86 دلار افزایش و با قیمت 182.26 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 185.21 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 25 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 174.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,479.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,485.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,479.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.92 دلار افزایش و با قیمت 179.72 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 182.48..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 24 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 140.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,654.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.4 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,667.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,482.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.98 دلار کاهش و با قیمت 185.19 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 179.48 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 23 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 22 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,794.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 4 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,790.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,654.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.81 دلار کاهش و با قیمت 188.16 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 184.46 دلار می..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 22 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 16 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,772.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.89 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,769.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,790.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.38 دلار افزایش و با قیمت 186.63 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 188.23 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 21 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 50.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,756.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,748.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,761.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.3 دلار کاهش و با قیمت 186.09 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 185.96 دلار می ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 20 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 29.70 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,807.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 62.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,869.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,754.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.69 دلار کاهش و با قیمت 187.81 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 186.36 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 19 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 426.8 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,837 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 38.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,798.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,807.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.27 دلار افزایش و با قیمت 184.62 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 187.05 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 18 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 38.30 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,263.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 404.1 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,859.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,837 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.75 دلار کاهش و با قیمت 185.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 184.78 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 17 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 38.30 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,263.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با - دلار - و با ثبت عدد 0 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,263.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0 دلار  و با قیمت 0 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 188.53 دلار می باشد. بدین ترتیب ات..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 16 آبان 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 33.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,302.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,294.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,263.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.66 دلار کاهش و با قیمت 188.79 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 188.53 دلار ..

مجموع مطالب: 368 عدد در 25 صفحه