کالایاب

بازار ارز

 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 3 فروردین 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 50 ریالی با نرخ 128,940 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 3.15 درصدی را برابر با 3,940 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 125,000 که در روز شنبه 4 اسفند 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,940 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هف..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 2 فروردین 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 50 ریالی با نرخ 128,940 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.58 درصدی را برابر با 760 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 129,700 که در روز پنجشنبه 2 اسفند 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,940 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ه..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 1 فروردین 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 50 ریالی با نرخ 128,940 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.58 درصدی را برابر با 760 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 129,700 که در روز پنجشنبه 2 اسفند 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,940 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ه..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 29 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 50 ریالی با نرخ 128,940 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.58 درصدی را برابر با 760 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 129,700 که در روز چهارشنبه 1 اسفند 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,940 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 28 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 60 ریالی با نرخ 128,890 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 60 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 128,950 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.73 درصدی را برابر با 940 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 128,000 که در روز سه شنبه 30 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,940 ریال رسا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 27 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,020 ریالی با نرخ 128,830 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 90 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 128,920 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.08 درصدی را برابر با 110 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 129,000 که در روز دوشنبه 29 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,890 ریال رسا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 26 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,170 ریالی با نرخ 129,850 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 129,930 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 129,960 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 4.31 درصدی را برابر با 5,330 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 123,500 که در روز یکشنبه 28 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,830 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 25 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,470 ریالی با نرخ 131,020 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 180 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 130,840 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 139,560 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 129,800 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.31 درصدی را برابر با 8,850 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 121,000 که در روز شنبه 27 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 129,850 ریال رس..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 24 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,470 ریالی با نرخ 131,020 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 132,050 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 130,930 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 10.56 درصدی را برابر با 12,520 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 118,500 که در روز پنجشنبه 25 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 131,020 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 23 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 80 ریالی با نرخ 128,550 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 3,490 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 132,040 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 132,050 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 130,930 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 10.56 درصدی را برابر با 12,520 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 118,500 که در روز پنجشنبه 25 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 131,020 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 22 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 580 ریالی با نرخ 128,470 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 128,490 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 128,550 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,430 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.75 درصدی را برابر با 9,250 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 119,300 که در روز چهارشنبه 24 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,550 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 21 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,370 ریالی با نرخ 129,050 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 128,970 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 129,050 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,430 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.95 درصدی را برابر با 9,470 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 119,000 که در روز سه شنبه 23 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 128,470 ریال رس..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 20 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,090 ریالی با نرخ 130,420 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 980 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 129,440 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 129,550 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,930 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 10.20 درصدی را برابر با 11,950 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 117,100 که در روز یکشنبه 21 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 129,050 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 19 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,140 ریالی با نرخ 131,510 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 131,460 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 131,570 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 130,360 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 11.37 درصدی را برابر با 13,320 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 117,100 که در روز یکشنبه 21 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 130,420 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 18 اسفند 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,170 ریالی با نرخ 130,370 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 1,520 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 131,890 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 132,070 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 131,360 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 12.93 درصدی را برابر با 15,060 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 116,450 که در روز پنجشنبه 18 بهمن 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 131,510 ..

مجموع مطالب: 126 عدد در 9 صفحه