کالایاب

بازار ارز

 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 3 خرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 960 ریالی با نرخ 140,460 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 140,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 139,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.78 درصدی را برابر با 2,470 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 137,990 که در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 140,460 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 2 خرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,030 ریالی با نرخ 139,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 130 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 139,370 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 140,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 139,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.84 درصدی را برابر با 2,540 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 137,920 که در روز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 140,460 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 1 خرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 30 ریالی با نرخ 137,470 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 139,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 137,350 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.38 درصدی را برابر با 1,900 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 137,600 که در روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 139,500 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 7,500 ریالی با نرخ 137,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 40 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,460 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 137,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 137,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.48 درصدی را برابر با 2,010 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 135,460 که در روز شنبه 31 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 137,470 ریال رس..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 500 ریالی با نرخ 145,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 20 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 144,980 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 145,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 137,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.50 درصدی را برابر با 2,040 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 135,460 که در روز شنبه 31 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 137,500 ریال رسان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 970 ریالی با نرخ 145,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 150 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 145,350 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 146,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 144,840 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.57 درصدی را برابر با 10,210 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 134,790 که در روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 145,000 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 28 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,960 ریالی با نرخ 146,470 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 146,410 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 146,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 145,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.94 درصدی را برابر با 10,710 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 134,790 که در روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 145,500 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 27 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,960 ریالی با نرخ 146,470 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 148,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 146,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 9.29 درصدی را برابر با 12,460 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 134,010 که در روز چهارشنبه 28 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 146,470 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 70 ریالی با نرخ 148,430 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 70 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 148,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 148,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 146,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 8.15 درصدی را برابر با 11,040 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 135,430 که در روز سه شنبه 27 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 146,470 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 140 ریالی با نرخ 148,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 148,440 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 149,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 148,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 8.42 درصدی را برابر با 11,530 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 136,900 که در روز دوشنبه 26 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 148,430 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,860 ریالی با نرخ 148,360 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 140 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 148,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 148,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 148,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 10.40 درصدی را برابر با 14,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 134,500 که در روز یکشنبه 25 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 148,50..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 3,000 ریالی با نرخ 146,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 70 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 146,430 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 148,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 146,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 9.08 درصدی را برابر با 12,360 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 136,000 که در روز شنبه 24 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 148,360 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 4,000 ریالی با نرخ 149,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 110 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 149,390 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 149,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 146,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 6.69 درصدی را برابر با 9,190 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 137,310 که در روز پنجشنبه 22 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 146,500 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 21 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 3,600 ریالی با نرخ 153,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 153,400 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 153,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 149,340 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 8.87 درصدی را برابر با 12,190 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 137,310 که در روز پنجشنبه 22 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 149,500 ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 20 اردیبهشت 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 3,600 ریالی با نرخ 153,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 153,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 149,740 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 11.63 درصدی را برابر با 16,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 137,500 که در روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 153,500 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در ب..

مجموع مطالب: 187 عدد در 13 صفحه