کالایاب

بازار ارز

 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 2 شهریور 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 420 ریالی با نرخ 116,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 430 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 116,430 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 116,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 115,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 4.94 درصدی را برابر با 6,030 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 121,930 که در روز چهارشنبه 2 مرداد 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 115,900 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 1 شهریور 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 420 ریالی با نرخ 116,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 116,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 115,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 5.69 درصدی را برابر با 7,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 123,000 که در روز سه شنبه 1 مرداد 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 116,000 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 31 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 540 ریالی با نرخ 116,420 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 116,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 116,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 115,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.52 درصدی را برابر با 3,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 119,000 که در روز دوشنبه 31 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 116,000 ریال رسان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 30 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 460 ریالی با نرخ 116,960 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 117,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,390 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.14 درصدی را برابر با 2,550 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 118,970 که در روز یکشنبه 30 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 116,420 ریال رسان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 29 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 460 ریالی با نرخ 116,960 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.41 درصدی را برابر با 480 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 116,480 که در روز شنبه 29 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 116,960 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 28 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 420 ریالی با نرخ 117,420 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 117,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.70 درصدی را برابر با 1,960 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 115,000 که در روز پنجشنبه 27 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 116,960 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 27 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته بدون تغییر با نرخ 117,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 116,920 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.10 درصدی را برابر با 2,420 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 115,000 که در روز پنجشنبه 27 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,420 ریال رسانده است. ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 26 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته بدون تغییر با نرخ 117,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 116,970 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.73 درصدی را برابر با 3,110 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 113,890 که در روز چهارشنبه 26 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,000 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ه..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 25 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته بدون تغییر با نرخ 117,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.58 درصدی را برابر با 1,890 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 118,890 که در روز سه شنبه 25 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,000 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نی..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 24 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 90 ریالی با نرخ 117,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 116,930 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 3.30 درصدی را برابر با 4,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 121,000 که در روز دوشنبه 24 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,000 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه ز..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 23 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 90 ریالی با نرخ 116,910 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 116,940 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 6.4 درصدی را برابر با 8,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 125,000 که در روز یکشنبه 23 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,000 ریال رسانده..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 22 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته بدون تغییر با نرخ 117,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 116,940 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.21 درصدی را برابر با 9,090 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 126,000 که در روز شنبه 22 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 116,910 ریال رسانده است. بر ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 21 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,000 ریالی با نرخ 117,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 116,910 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 117,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 8.20 درصدی را برابر با 10,460 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 127,460 که در روز پنجشنبه 20 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,000 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در باز..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 20 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 400 ریالی با نرخ 118,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 117,920 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 118,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 116,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 8.20 درصدی را برابر با 10,460 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 127,460 که در روز پنجشنبه 20 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 117,000 ریال رسان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 19 مرداد 1398

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 540 ریالی با نرخ 118,400 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 80 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 118,480 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 118,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 117,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 7.43 درصدی را برابر با 9,480 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 127,480 که در روز چهارشنبه 19 تیر 1398 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 118,000 ریال رس..

مجموع مطالب: 279 عدد در 19 صفحه