کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 19 فروردین 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 9,000 ریالی و با رقم 4,389,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 51,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,380,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 138,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,518,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 138,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 185,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,024,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,569,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,253,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,092,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,670,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 19 فروردین 1397 با رقم 1,696,860 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 166.25 درصدی یا 2,821,140 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,094,300 ریال برای دوره سه ماهه و 454,800 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 9.75 درصدی فلز زرد به میزان 401,700 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 19,570,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 600,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 19,790,000 ریالی و کف 18,420,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 220,000 ریالی بود در روز جاری با 3.16 درصد یا 600,000 ریال افزایش به رقم 19,570,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 19,790,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 18,420,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,518,000
  138,000 (3.15%)
  401,700
  9.75%
  1,094,300
  31.96%
  454,800
  11.19%
  2,821,140
  166.25%

  طلای ۲۴ عیار

  6,024,000
  185,000 (3.17%)
  535,600
  9.75%
  1,459,100
  31.96%
  606,400
  11.19%
  3,761,540
  166.25%

  مثقال طلا

  19,570,000
  600,000 (3.16%)
  1,740,000
  9.75%
  4,740,000
  31.96%
  1,970,000
  11.19%
  12,220,000
  166.25%

  آبشده نقدی

  19,570,000
  600,000 (3.16%)
  1,740,000
  9.75%
  4,740,000
  31.96%
  1,970,000
  11.19%
  12,205,000
  165.71%

  مثقال / عیار جهانی

  18,596,000
  533,000 (2.95%)
  1,053,000
  6.00%
  3,977,000
  27.20%
  1,684,000
  9.95%
  10,909,000
  141.91%

  مثقال / حواله دلار

  18,583,000
  534,000 (2.96%)
  1,054,000
  6.01%
  4,098,000
  28.29%
  1,733,000
  10.28%
  11,014,000
  145.51%

  مثقال / بر مبنای سکه

  22,081,900
  684,600 (3.2%)
  2,384,900
  12.10%
  5,520,900
  33.33%
  2,737,900
  14.15%
  13,557,900
  159.05%

  طلای 18 عیار / 740

  4,458,000
  137,000 (3.17%)
  397,000
  9.77%
  1,080,000
  31.97%
  449,000
  11.19%
  2,780,000
  165.67%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%
  3,968,130
  51.32%

  آبشده بنکداری

  19,580,000
  600,000 (3.16%)
  1,740,000
  9.75%
  4,740,000
  31.94%
  1,970,000
  11.18%
  12,205,000
  165.49%

  آبشده شنبه ای

  18,530,000
  470,000 (2.54%)
  670,000
  3.75%
  3,710,000
  25.03%
  930,000
  5.28%
  11,090,000
  149.05%

  آبشده کمتر از کیلو

  19,575,000
  600,000 (3.16%)
  1,740,000
  9.75%
  4,740,000
  31.95%
  1,970,000
  11.19%
  12,732,000
  186.05%