کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 23 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,300 ریالی و با رقم 4,211,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 127,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,213,300 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,201,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,400 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,602,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,231,800 ریال به عنوان سقف و رقم 4,178,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,642,300 ریال به عنوان بالاترین و 5,571,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 23 اسفند 1396 با رقم 1,530,640 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 174.51 درصدی یا 2,671,160 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,050,500 ریال برای دوره سه ماهه و 449,100 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 10.97 درصدی فلز زرد به میزان 415,600 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 18,220,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 20,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 18,330,000 ریالی و کف 18,090,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 550,000 ریالی بود در روز جاری با 0.27 درصد یا 50,000 ریال کاهش به رقم 18,200,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 18,330,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 18,100,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,201,800
  11,500 (0.27%)
  415,600
  10.97%
  1,050,500
  33.33%
  449,100
  11.96%
  2,671,160
  174.51%

  طلای ۲۴ عیار

  5,602,300
  15,400 (0.27%)
  554,100
  10.97%
  1,400,600
  33.33%
  598,700
  11.96%
  3,561,470
  174.51%

  مثقال طلا

  18,220,000
  20,000 (0.11%)
  1,820,000
  11.09%
  4,570,000
  33.47%
  1,960,000
  12.05%
  11,590,000
  174.81%

  آبشده نقدی

  18,200,000
  50,000 (0.27%)
  1,800,000
  10.97%
  4,550,000
  33.33%
  1,940,000
  11.93%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  17,757,000
  197,000 (1.12%)
  1,594,000
  9.86%
  4,659,000
  35.57%
  479,000
  2.77%
  11,292,870
  174.70%

  مثقال / حواله دلار

  17,743,000
  197,000 (1.12%)
  1,594,000
  9.87%
  4,774,000
  36.81%
  527,000
  3.06%
  11,108,000
  167.41%

  مثقال / بر مبنای سکه

  20,514,100
  0 (0%)
  1,797,500
  9.60%
  4,748,100
  30.11%
  1,082,100
  5.56%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  4,146,000
  11,000 (0.27%)
  410,000
  10.97%
  1,037,000
  33.35%
  443,000
  11.96%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  18,210,000
  50,000 (0.27%)
  1,800,000
  10.96%
  4,550,000
  33.30%
  1,940,000
  11.92%
  11,575,000
  174.45%

  آبشده شنبه ای

  18,220,000
  40,000 (0.22%)
  1,850,000
  11.30%
  4,670,000
  34.46%
  1,965,000
  12.08%
  11,697,000
  179.31%

  آبشده کمتر از کیلو

  18,205,000
  50,000 (0.27%)
  1,800,000
  10.97%
  4,550,000
  33.32%
  1,940,000
  11.92%
  0
  0%