شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 15 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 46,100 ریالی و با رقم 4,222,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 159,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,176,400 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 46,200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,130,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 46,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 61,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,506,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,287,200 ریال به عنوان سقف و رقم 4,104,800 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,716,200 ریال به عنوان بالاترین و 5,473,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 15 اسفند 1396 با رقم 1,498,310 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 175.65 درصدی یا 2,631,890 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 745,700 ریال برای دوره سه ماهه و 547,200 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 11.46 درصدی فلز زرد به میزان 424,800 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 17,890,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 200,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 18,570,000 ریالی و کف 17,780,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 690,000 ریالی بود در روز جاری با 1.12 درصد یا 200,000 ریال کاهش به رقم 17,890,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 18,570,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 17,780,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,130,200
  46,200 (1.12%)
  424,800
  11.46%
  745,700
  22.03%
  547,200
  15.27%
  2,631,890
  175.65%

  طلای ۲۴ عیار

  5,506,900
  61,500 (1.12%)
  566,400
  11.46%
  994,300
  22.03%
  729,600
  15.27%
  3,509,170
  175.65%

  مثقال طلا

  17,890,000
  200,000 (1.12%)
  1,840,000
  11.46%
  3,230,000
  22.03%
  2,370,000
  15.27%
  11,400,000
  175.65%

  آبشده نقدی

  17,890,000
  200,000 (1.12%)
  1,840,000
  11.46%
  3,230,000
  22.03%
  2,370,000
  15.27%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  17,654,000
  781,000 (4.63%)
  1,407,000
  8.66%
  2,994,000
  20.42%
  709,000
  4.18%
  11,154,720
  171.63%

  مثقال / حواله دلار

  17,641,000
  766,000 (4.54%)
  1,408,000
  8.67%
  3,110,000
  21.40%
  759,000
  4.49%
  11,006,000
  165.87%

  مثقال / بر مبنای سکه

  19,886,900
  57,500 (0.29%)
  1,307,200
  7.03%
  2,883,900
  16.96%
  520,900
  2.68%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  4,075,000
  46,000 (1.13%)
  419,000
  11.46%
  736,000
  22.04%
  540,000
  15.27%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  826,270
  28.13%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  17,900,000
  200,000 (1.12%)
  1,840,000
  11.45%
  3,230,000
  22.01%
  2,370,000
  15.26%
  11,415,000
  176.02%

  آبشده شنبه ای

  17,920,000
  200,000 (1.12%)
  1,840,000
  11.44%
  2,910,000
  19.38%
  2,640,000
  17.27%
  11,397,000
  174.72%

  آبشده کمتر از کیلو

  17,895,000
  200,000 (1.12%)
  1,840,000
  11.46%
  3,230,000
  22.02%
  2,370,000
  15.26%
  0
  0%