شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 23 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,600 ریالی و با رقم 3,728,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 41,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,716,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 64,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,781,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 64,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 86,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,042,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,783,900 ریال به عنوان سقف و رقم 3,728,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,045,100 ریال به عنوان بالاترین و 4,971,300 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 23 بهمن 1396 با رقم 1,528,330 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 147.43 درصدی یا 2,253,270 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 203,100 ریال برای دوره سه ماهه و 856,500 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 5.88 درصدی فلز زرد به میزان 210,100 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 16,380,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 280,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 16,390,000 ریالی و کف 16,150,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 180,000 ریالی بود در روز جاری با 1.74 درصد یا 280,000 ریال افزایش به رقم 16,380,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 16,390,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 16,150,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,781,600
  64,700 (1.74%)
  210,100
  5.88%
  203,100
  5.09%
  856,500
  29.28%
  2,253,270
  147.43%

  طلای ۲۴ عیار

  5,042,100
  86,200 (1.74%)
  280,100
  5.88%
  270,800
  5.09%
  1,142,000
  29.28%
  3,004,350
  147.43%

  مثقال طلا

  16,380,000
  280,000 (1.74%)
  910,000
  5.88%
  880,000
  5.09%
  3,720,000
  29.38%
  9,760,000
  147.43%

  آبشده نقدی

  16,380,000
  280,000 (1.74%)
  910,000
  5.88%
  880,000
  5.09%
  3,720,000
  29.38%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  16,275,000
  273,000 (1.71%)
  1,078,000
  7.09%
  1,230,000
  7.02%
  3,515,000
  27.54%
  9,599,530
  143.80%

  مثقال / حواله دلار

  16,261,000
  272,000 (1.7%)
  1,198,000
  7.95%
  1,181,000
  6.77%
  3,564,000
  28.06%
  9,562,720
  142.76%

  مثقال / بر مبنای سکه

  18,910,900
  75,100 (0.4%)
  1,620,900
  9.37%
  140,900
  0.75%
  2,459,900
  14.95%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,731,000
  64,000 (1.75%)
  207,000
  5.87%
  201,000
  5.11%
  1,050,000
  39.16%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  744,870
  24.68%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  16,390,000
  280,000 (1.74%)
  910,000
  5.87%
  880,000
  5.09%
  3,725,000
  29.41%
  9,747,000
  146.72%

  آبشده شنبه ای

  16,370,000
  190,000 (1.17%)
  860,000
  5.54%
  1,010,000
  5.81%
  3,620,000
  28.39%
  9,672,000
  144.40%

  آبشده کمتر از کیلو

  16,385,000
  280,000 (1.74%)
  910,000
  5.88%
  880,000
  5.09%
  3,715,000
  29.32%
  0
  0%