کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 21 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 41,500 ریالی و با رقم 3,716,900 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,675,400 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 41,500 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,716,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 41,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 55,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,955,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,716,900 ریال به عنوان سقف و رقم 3,716,900 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,955,900 ریال به عنوان بالاترین و 4,955,900 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 21 بهمن 1396 با رقم 1,489,310 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 149.57 درصدی یا 2,227,590 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 503,300 ریال برای دوره سه ماهه و 662,500 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 6.27 درصدی فلز زرد به میزان 219,300 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 16,100,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 180,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 16,100,000 ریالی و کف 16,100,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 130,000 ریالی بود در روز جاری با 1.13 درصد یا 180,000 ریال افزایش به رقم 16,100,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 16,100,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 16,100,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,716,900
  41,500 (1.13%)
  219,300
  6.27%
  503,300
  11.92%
  662,500
  21.69%
  2,227,590
  149.57%

  طلای ۲۴ عیار

  4,955,900
  55,400 (1.13%)
  292,500
  6.27%
  671,000
  11.92%
  883,500
  21.69%
  2,970,170
  149.57%

  مثقال طلا

  16,100,000
  180,000 (1.13%)
  950,000
  6.27%
  2,180,000
  11.92%
  2,860,000
  21.60%
  9,649,000
  149.57%

  آبشده نقدی

  16,100,000
  180,000 (1.13%)
  950,000
  6.27%
  2,180,000
  11.92%
  2,840,000
  21.41%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  16,074,000
  174,000 (1.09%)
  1,357,000
  9.22%
  1,549,000
  8.78%
  2,234,000
  16.14%
  9,520,340
  145.26%

  مثقال / حواله دلار

  16,061,000
  174,000 (1.1%)
  1,479,000
  10.14%
  1,499,000
  8.53%
  2,284,000
  16.57%
  9,571,260
  147.48%

  مثقال / بر مبنای سکه

  18,782,800
  507,800 (2.78%)
  1,867,800
  11.04%
  1,201,200
  6.01%
  940,800
  5.27%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,667,000
  41,000 (1.13%)
  216,000
  6.25%
  497,000
  11.93%
  986,000
  36.77%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  744,870
  24.68%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  16,110,000
  180,000 (1.13%)
  950,000
  6.26%
  2,180,000
  11.91%
  2,845,000
  21.44%
  9,648,000
  149.30%

  آبشده شنبه ای

  16,170,000
  310,000 (1.95%)
  1,010,000
  6.66%
  2,130,000
  11.63%
  3,420,000
  26.82%
  9,693,000
  149.65%

  آبشده کمتر از کیلو

  16,105,000
  180,000 (1.13%)
  950,000
  6.26%
  2,180,000
  11.92%
  2,835,000
  21.36%
  0
  0%