کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 17 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 1,900 ریالی و با رقم 3,715,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 69,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,716,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,705,400 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,400 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,940,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,730,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,705,400 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,968,200 ریال به عنوان بالاترین و 4,940,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1396 با رقم 1,480,310 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 150.31 درصدی یا 2,225,090 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 535,600 ریال برای دوره سه ماهه و 946,500 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 9.93 درصدی فلز زرد به میزان 334,800 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 16,050,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 50,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 16,140,000 ریالی و کف 16,050,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 300,000 ریالی بود در روز جاری با 0.31 درصد یا 50,000 ریال کاهش به رقم 16,050,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 16,140,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 16,050,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,705,400
  11,500 (0.31%)
  334,800
  9.93%
  535,600
  12.62%
  946,500
  34.30%
  2,225,090
  150.31%

  طلای ۲۴ عیار

  4,940,500
  15,400 (0.31%)
  446,400
  9.93%
  714,100
  12.62%
  1,262,100
  34.31%
  2,966,780
  150.31%

  مثقال طلا

  16,050,000
  50,000 (0.31%)
  1,450,000
  9.93%
  2,320,000
  12.62%
  4,110,000
  34.42%
  9,638,000
  150.31%

  آبشده نقدی

  16,050,000
  50,000 (0.31%)
  1,450,000
  9.93%
  2,320,000
  12.62%
  4,160,000
  34.98%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  16,247,000
  99,000 (0.61%)
  2,089,000
  14.75%
  1,736,000
  9.65%
  4,139,000
  34.18%
  9,784,510
  151.40%

  مثقال / حواله دلار

  16,233,000
  99,000 (0.61%)
  2,210,000
  15.75%
  1,688,000
  9.41%
  4,188,000
  34.76%
  9,769,130
  151.13%

  مثقال / بر مبنای سکه

  18,579,700
  22,100 (0.12%)
  2,128,700
  12.93%
  2,221,300
  10.67%
  3,387,700
  22.29%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,656,000
  11,000 (0.3%)
  330,000
  9.92%
  528,000
  12.61%
  677,640
  22.75%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  744,870
  24.68%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  16,060,000
  50,000 (0.31%)
  1,450,000
  9.92%
  2,320,000
  12.62%
  4,165,000
  35.01%
  9,652,000
  150.62%

  آبشده شنبه ای

  16,080,000
  80,000 (0.5%)
  1,450,000
  9.91%
  2,220,000
  12.13%
  3,330,000
  26.11%
  9,680,000
  151.25%

  آبشده کمتر از کیلو

  16,055,000
  50,000 (0.31%)
  1,450,000
  9.92%
  2,320,000
  12.62%
  4,155,000
  34.91%
  0
  0%