کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 16 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 6,900 ریالی و با رقم 3,640,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 11,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,647,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 69,200 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,716,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 69,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 92,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,955,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,721,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,640,800 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,962,000 ریال به عنوان بالاترین و 4,854,300 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 16 بهمن 1396 با رقم 1,483,310 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 150.58 درصدی یا 2,233,590 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 524,100 ریال برای دوره سه ماهه و 916,500 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 12.35 درصدی فلز زرد به میزان 408,600 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 16,100,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 300,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 16,120,000 ریالی و کف 15,770,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 50,000 ریالی بود در روز جاری با 1.9 درصد یا 300,000 ریال افزایش به رقم 16,100,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 16,120,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,770,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,716,900
  69,200 (1.9%)
  408,600
  12.35%
  524,100
  12.35%
  916,500
  32.72%
  2,233,590
  150.58%

  طلای ۲۴ عیار

  4,955,900
  92,400 (1.9%)
  544,900
  12.35%
  698,700
  12.35%
  1,222,100
  32.73%
  2,978,170
  150.58%

  مثقال طلا

  16,100,000
  300,000 (1.9%)
  1,770,000
  12.35%
  2,270,000
  12.35%
  3,950,000
  32.51%
  9,675,000
  150.58%

  آبشده نقدی

  16,100,000
  300,000 (1.9%)
  1,770,000
  12.35%
  2,270,000
  12.35%
  3,800,000
  30.89%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  16,148,000
  160,000 (1%)
  1,937,000
  13.63%
  1,835,000
  10.20%
  3,704,000
  29.76%
  9,522,280
  143.71%

  مثقال / حواله دلار

  16,134,000
  160,000 (1%)
  2,057,000
  14.61%
  1,787,000
  9.97%
  3,754,000
  30.32%
  9,595,850
  146.76%

  مثقال / بر مبنای سکه

  18,601,800
  119,300 (0.65%)
  2,627,800
  16.45%
  2,199,200
  10.57%
  2,260,800
  13.83%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,667,000
  68,000 (1.89%)
  403,000
  12.34%
  517,000
  12.35%
  688,640
  23.12%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  744,870
  24.68%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  16,110,000
  300,000 (1.9%)
  1,770,000
  12.34%
  2,270,000
  12.35%
  3,805,000
  30.92%
  9,672,000
  150.23%

  آبشده شنبه ای

  16,000,000
  190,000 (1.2%)
  1,670,000
  11.65%
  2,300,000
  12.56%
  3,250,000
  25.49%
  9,592,000
  149.68%

  آبشده کمتر از کیلو

  16,105,000
  300,000 (1.9%)
  1,770,000
  12.34%
  2,270,000
  12.35%
  3,795,000
  30.82%
  0
  0%