کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 15 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,600 ریالی و با رقم 3,647,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 80,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,636,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,600 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,647,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 11,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,863,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,659,200 ریال به عنوان سقف و رقم 3,636,100 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,878,900 ریال به عنوان بالاترین و 4,848,100 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1396 با رقم 1,478,690 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 146.68 درصدی یا 2,169,010 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 593,300 ریال برای دوره سه ماهه و 688,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 8.89 درصدی فلز زرد به میزان 298,100 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 15,800,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 50,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,850,000 ریالی و کف 15,750,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 350,000 ریالی بود در روز جاری با 0.32 درصد یا 50,000 ریال افزایش به رقم 15,800,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 15,850,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,750,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,647,700
  11,600 (0.32%)
  298,100
  8.89%
  593,300
  13.98%
  688,000
  23.24%
  2,169,010
  146.68%

  طلای ۲۴ عیار

  4,863,500
  15,400 (0.32%)
  397,400
  8.89%
  791,100
  13.99%
  917,300
  23.24%
  2,891,930
  146.68%

  مثقال طلا

  15,800,000
  50,000 (0.32%)
  1,291,000
  8.89%
  2,570,000
  13.99%
  3,070,000
  24.11%
  9,395,000
  146.68%

  آبشده نقدی

  15,800,000
  50,000 (0.32%)
  1,290,000
  8.89%
  2,570,000
  13.99%
  3,140,000
  24.80%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  15,988,000
  849,000 (5.61%)
  1,737,000
  12.18%
  1,995,000
  11.09%
  3,125,000
  24.29%
  9,352,460
  140.94%

  مثقال / حواله دلار

  15,974,000
  849,000 (5.61%)
  1,857,000
  13.15%
  1,947,000
  10.86%
  3,174,000
  24.79%
  9,374,660
  142.05%

  مثقال / بر مبنای سکه

  18,482,500
  132,500 (0.72%)
  2,274,500
  14.03%
  1,589,500
  7.91%
  2,000,500
  12.13%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,599,000
  11,000 (0.31%)
  294,000
  8.89%
  585,000
  13.98%
  620,640
  20.83%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  744,870
  24.68%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  15,810,000
  50,000 (0.32%)
  1,290,000
  8.88%
  2,570,000
  13.98%
  3,145,000
  24.83%
  9,400,000
  146.64%

  آبشده شنبه ای

  15,810,000
  20,000 (0.13%)
  1,260,000
  8.65%
  2,490,000
  13.60%
  3,060,000
  24%
  9,401,000
  146.68%

  آبشده کمتر از کیلو

  15,805,000
  50,000 (0.32%)
  1,290,000
  8.88%
  2,570,000
  13.98%
  3,135,000
  24.74%
  0
  0%