کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 13 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 46,200 ریالی و با رقم 3,684,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 27,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,730,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 175,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,555,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 175,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 233,900 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,740,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,684,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,539,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,912,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,718,900 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 12 بهمن 1396 با رقم 1,457,910 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 143.86 درصدی یا 2,097,390 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 685,700 ریال برای دوره سه ماهه و 531,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 7.31 درصدی فلز زرد به میزان 242,400 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 15,400,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 760,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,960,000 ریالی و کف 15,330,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 120,000 ریالی بود در روز جاری با 4.94 درصد یا 760,000 ریال کاهش به رقم 15,400,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 15,960,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,330,000 ریال مشاهده گردید.



  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,555,300
  175,500 (4.94%)
  242,400
  7.31%
  685,700
  16.16%
  531,000
  17.55%
  2,097,390
  143.86%

  طلای ۲۴ عیار

  4,740,400
  233,900 (4.93%)
  323,200
  7.31%
  914,200
  16.16%
  708,000
  17.55%
  2,796,530
  143.86%

  مثقال طلا

  15,400,000
  760,000 (4.94%)
  1,050,000
  7.31%
  2,970,000
  16.16%
  2,200,000
  16.66%
  9,085,000
  143.86%

  آبشده نقدی

  15,400,000
  760,000 (4.94%)
  1,050,000
  7.31%
  2,970,000
  16.16%
  2,170,000
  16.40%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  15,552,000
  805,000 (5.18%)
  1,521,000
  10.84%
  2,431,000
  13.51%
  1,283,000
  8.99%
  9,089,290
  140.64%

  مثقال / حواله دلار

  15,538,000
  805,000 (5.18%)
  1,641,000
  11.80%
  2,383,000
  13.29%
  1,332,000
  9.37%
  9,057,970
  139.78%

  مثقال / بر مبنای سکه

  17,652,300
  755,200 (4.28%)
  1,612,300
  10.05%
  2,154,700
  10.87%
  631,700
  3.45%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,508,000
  173,000 (4.93%)
  239,000
  7.31%
  676,000
  16.15%
  511,420
  17.06%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  9,357,130
  71.31%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  15,410,000
  760,000 (4.93%)
  1,050,000
  7.31%
  2,970,000
  16.15%
  2,175,000
  16.43%
  9,087,000
  143.71%

  آبشده شنبه ای

  15,410,000
  760,000 (4.93%)
  1,020,000
  7.08%
  2,890,000
  15.79%
  2,660,000
  20.86%
  9,066,000
  142.90%

  آبشده کمتر از کیلو

  15,405,000
  760,000 (4.93%)
  1,050,000
  7.31%
  2,970,000
  16.16%
  2,165,000
  16.35%
  0
  0%