کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 11 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,600 ریالی و با رقم 3,763,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 13,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,758,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 27,700 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,730,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 27,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,974,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,763,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,728,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,017,400 ریال به عنوان بالاترین و 4,971,300 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 11 بهمن 1396 با رقم 1,455,140 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 156.38 درصدی یا 2,275,660 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 510,200 ریال برای دوره سه ماهه و 745,700 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 10.00 درصدی فلز زرد به میزان 339,400 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 16,160,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 120,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 16,300,000 ریالی و کف 16,150,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 60,000 ریالی بود در روز جاری با 0.74 درصد یا 120,000 ریال کاهش به رقم 16,160,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 16,300,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 16,150,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,730,800
  27,700 (0.74%)
  339,400
  10.00%
  510,200
  12.03%
  745,700
  24.98%
  2,275,660
  156.38%

  طلای ۲۴ عیار

  4,974,300
  37,000 (0.74%)
  452,400
  10.00%
  680,300
  12.03%
  994,200
  24.97%
  3,034,130
  156.38%

  مثقال طلا

  16,160,000
  120,000 (0.74%)
  1,470,000
  10.00%
  2,210,000
  12.03%
  3,220,000
  24.88%
  9,857,000
  156.38%

  آبشده نقدی

  16,160,000
  120,000 (0.74%)
  1,470,000
  10.00%
  2,210,000
  12.03%
  3,210,000
  24.78%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  16,357,000
  1,000 (0.01%)
  1,921,000
  13.30%
  1,626,000
  9.04%
  2,871,000
  21.28%
  9,834,710
  150.78%

  مثقال / حواله دلار

  16,343,000
  2,000 (0.01%)
  2,041,000
  14.27%
  1,578,000
  8.80%
  2,921,000
  21.76%
  9,831,960
  151.00%

  مثقال / بر مبنای سکه

  18,407,500
  229,600 (1.25%)
  1,868,500
  11.29%
  2,106,500
  10.26%
  587,500
  3.29%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,681,000
  27,000 (0.73%)
  335,000
  10.01%
  503,000
  12.02%
  437,000
  13.47%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  9,027,130
  70.57%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  16,170,000
  120,000 (0.74%)
  1,470,000
  10%
  2,210,000
  12.02%
  3,215,000
  24.81%
  9,829,000
  155.00%

  آبشده شنبه ای

  16,170,000
  130,000 (0.8%)
  1,460,000
  9.92%
  2,130,000
  11.63%
  3,420,000
  26.82%
  9,808,000
  154.16%

  آبشده کمتر از کیلو

  16,165,000
  120,000 (0.74%)
  1,470,000
  10.00%
  2,210,000
  12.02%
  3,195,000
  24.63%
  0
  0%