کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 22 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,600 ریالی و با رقم 3,509,200 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,497,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 73,900 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,571,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 73,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,600 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,762,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,587,700 ریال به عنوان سقف و رقم 3,509,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,783,500 ریال به عنوان بالاترین و 4,678,800 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 دی 1396 با رقم 1,385,880 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 157.70 درصدی یا 2,185,620 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 669,500 ریال برای دوره سه ماهه و 1,279,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 12.67 درصدی فلز زرد به میزان 401,700 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 15,470,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 320,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,540,000 ریالی و کف 15,200,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 230,000 ریالی بود در روز جاری با 2.11 درصد یا 320,000 ریال افزایش به رقم 15,470,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 15,540,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,200,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,571,500
  73,900 (2.11%)
  401,700
  12.67%
  669,500
  15.78%
  1,279,000
  55.79%
  2,185,620
  157.70%

  طلای ۲۴ عیار

  4,762,000
  98,600 (2.11%)
  535,700
  12.67%
  892,600
  15.78%
  1,705,400
  55.79%
  2,914,170
  157.70%

  مثقال طلا

  15,470,000
  320,000 (2.11%)
  1,740,000
  12.67%
  2,900,000
  15.78%
  5,540,000
  55.79%
  9,467,000
  157.70%

  آبشده نقدی

  15,470,000
  320,000 (2.11%)
  1,740,000
  12.67%
  2,900,000
  15.78%
  5,540,000
  55.79%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  15,197,000
  480,000 (3.26%)
  2,562,000
  20.27%
  3,193,000
  17.36%
  5,086,000
  50.30%
  8,995,440
  145.05%

  مثقال / حواله دلار

  15,063,000
  481,000 (3.3%)
  2,559,000
  20.46%
  3,265,000
  17.81%
  4,926,000
  48.59%
  8,912,490
  144.90%

  مثقال / بر مبنای سکه

  17,290,000
  375,000 (2.22%)
  1,126,000
  6.96%
  2,054,000
  10.61%
  5,300,000
  44.20%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,524,000
  73,000 (2.12%)
  396,000
  12.65%
  660,000
  15.77%
  1,262,000
  55.79%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  6,660,130
  63.89%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  15,480,000
  320,000 (2.11%)
  1,740,000
  12.66%
  2,900,000
  15.77%
  5,545,000
  55.81%
  9,454,000
  156.88%

  آبشده شنبه ای

  15,510,000
  350,000 (2.31%)
  1,810,000
  13.21%
  2,790,000
  15.24%
  2,760,000
  21.64%
  9,456,000
  156.19%

  آبشده کمتر از کیلو

  15,475,000
  320,000 (2.11%)
  1,740,000
  12.66%
  2,900,000
  15.78%
  5,535,000
  55.68%
  0
  0%